Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 4, 397-405 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00209
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Miłosz Walerzak
Wykorzystanie danych lidarowych do oceny obiektów architektury krajobrazu obszarów wiejskich
Streszczenie.

Wstęp. Celem badań była ocena możliwości zastosowania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) do oceny obiektów architektury krajobrazu obszarów wiejskich oraz wskazanie różnych możliwych sposobów wizualizacji przestrzeni. Badania zostały wykonane w województwie zachodniopomorskim, w gminie Czaplinek, na obszarze wsi Siemczyno.

Materiał i metody. Do analizy wykorzystano dane z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) w postaci chmury punktów (plik z rozszerzeniem: .las). Wykorzystano je do inwentaryzacji roś­linności średniej i wysokiej oraz do jej oceny i wizualizacji z zastosowaniem programów ENVI i ArcMap 10.2.

Wyniki. Pierwszym etapem badań była inwentaryzacja i ocena obiektów architektury krajobrazu, które w istotny sposób wpływają na kształt i odbiór przestrzeni wiejskiej. Na tej podstawie wybrano zespół dworsko-folwarczny z barokowym ogrodem w Siemczynie. Obiekt ten ma walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne. Wykorzystując dane lidarowe, opracowano wizualizacje oraz dokonano oceny barokowego założenia ogrodowego.

Wnioski. W pracy wykazano, iż dane lidarowe można wykorzystać jako materiał wyjściowy do analiz krajobrazu oraz tworzenia wizualizacji przestrzennych, a także do dokonywania inwentaryzacji zarówno obiektów kulturowych (zabudowa, drogi), jak i przyrodniczych (parki, lasy, zadrzewienia śródpolne, jeziora).

Słowa kluczowe: GIS, LIDAR, krajobraz wiejski, Siemczyno
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt4/art_37.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00209

Zapis do cytowania:

MLA Dudzińska, Anna, et al. "The use of LIDAR data to assess elements of rural landscape architecture." Nauka Przyr. Technol. 11.4 (2017): 397-405. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00209
APA Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Miłosz Walerzak (2017). The use of LIDAR data to assess elements of rural landscape architecture. Nauka Przyr. Technol. 11 (4), 397-405 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00209
ISO 690 DUDZIńSKA, Anna, SZPAKOWSKA, Barbara, WALERZAK, Miłosz. The use of LIDAR data to assess elements of rural landscape architecture. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.4: 397-405. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00209
Adres do korespondencji:
Anna Dudzińska
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ktzduani@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001