Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 Tom 11 Zeszyt 4

Recenzenci - 2017


Spis treści:

2017 Tom 11 Zeszyt 4, 333-342, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00214
w języku pl 
Tomasz Dudek, Joanna Kuziak
Wyznaczenie progu negatywnego oddziaływania ruchu turystyczno-rekreacyjnego na ekosystem leśny – przykład Nadleśnictwa Łosie
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 343-354, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00211
w języku pl 
Robert K. Sobolewski, Maria B. Ostrowska-Dudys, Marek J. Janas
Wartość przyrodniczo-historyczna osobliwości dendrologicznych Bolkowa na Dolnym Śląsku
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 355-364, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00213
w języku pl 
Anna Tomkowiak, Justyna Starzyk, Donata Kosicka-Dziechciarek, Krzysztof Karwatka
Wpływ systemów uprawy roli na stan mikrobiologiczny gleby
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 365-373, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00215
w języku pl 
Blanka Wiatrowska
Bukietnica Arnolda (Rafflesia arnoldii) – roślina o największych kwiatach świata
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 375-383, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00207
w języku pl 
Paweł Szumigała, Piotr Urbański
Dolina Maskawy w Środzie Wielkopolskiej – możliwości odzyskania wartości krajobrazowych
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 385-395, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00219
w języku pl 
Karolina Młynarczyk, Dorota Walkowiak-Tomczak
Wpływ zabiegów technologicznych i pochodzenia surowca na aktywność przeciwutleniającą i właściwości fizyczno-chemiczne soku z bzu czarnego
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 397-405, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00209
w języku en 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Miłosz Walerzak
Wykorzystanie danych lidarowych do oceny obiektów architektury krajobrazu obszarów wiejskich
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 407-414, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00218
w języku pl 
Jacek Anioła, Jolanta Czarnocińska, Grzegorz Galiński
Stosowanie napojów energetyzujących a jakość snu poznańskiej młodzieży akademickiej – badania pilotażowe
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 415-425, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00216
w języku pl 
Jakub Noskiewicz, Paweł Juszczak, Michał Sawicki, Olgierd Pietkiewicz, Sebastian Moryciński, Przemysław Mańkowski
Urazy trzustki u dzieci
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 427-444, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00198
w języku pl 
Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek, Estera Jasińska, Krzysztof Konieczny, Nela Radzion, Jakub Jakubowski, Piotr S. Mederski
Aktualizacja inwentaryzacji pomników przyrody miasta Poznania

Znaleziono 10 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml