Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 3, 325-331 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00221
Piotr Czuchaj, Stanisława Szczepaniak
Ocena przydatności 25 odmian żurawki (Heuchera L.) jako roślin okrywowych
Streszczenie.

Wstęp. Coraz większy asortyment roślin o ozdobnych liściach znajduje zastosowanie do okrywania powierzchni gruntu zamiast trawnika. W pracy przedstawiono przydatność nowych odmian żurawek (Heuchera L.) do uprawy w miejscach słonecznych w terenach zieleni miejskiej.

Materiał i metody. Ocenie poddano 25 odmian żurawki. Rośliny posadzono w gruncie w rozstawie 40 × 40 cm. W czteroletnich badaniach wykonanych w latach 2010–2013 określono na podstawie średnicy roślin okrycie gleby.

Wyniki. Spośród wszystkich badanych odmian pełne okrycie powierzchni gruntu nastąpiło
w drugim roku uprawy u 12% odmian, w trzecim roku u 40%, a w czwartym roku u 76%. Na skutek zasychających liści u ‘Amber Waves’, ‘Creme Brule’ oraz ‘Southern Comfort’ w drugim
i trzecim roku nastąpiło zmniejszenie powierzchni okrycia gleby, a w konsekwencji stwierdzono zaschnięcie roślin. W trzecim roku uprawy niewielkie zmniejszenie się powierzchni okrycia gleby w porównaniu z rokiem wcześniejszym obserwowano również u odmian: ‘Beauty Color’ (o 11%), ‘Ginger Ale’ (o 28%), ‘Raspberry Ripple’ (o 23%) oraz ‘Regina’ (o 1%), jednak w czwartym roku stwierdzono u nich już prawie pełne okrycie gleby.

Wnioski. Co roku licznie pojawiające się nowe odmiany żurawek nie są oceniane pod kątem możliwości zastosowania w terenach zieleni miejskiej. Podjęte badania wykazały przydatność większości badanych odmian jako roślin okrywowych, jednak warto prowadzić obserwacje, sadząc rośliny w różnej rozstawie i na kilku stanowiskach.

Słowa kluczowe: byliny, Heuchera, Saxifragaceae, okrycie gleby, stanowisko słoneczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt3/art_30.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00221

Zapis do cytowania:

MLA Czuchaj, Piotr, and Stanisława Szczepaniak. "Ocena przydatności 25 odmian żurawki (Heuchera L.) jako roślin okrywowych." Nauka Przyr. Technol. 11.3 (2017): 325-331. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00221
APA Piotr Czuchaj, Stanisława Szczepaniak (2017). Ocena przydatności 25 odmian żurawki (Heuchera L.) jako roślin okrywowych. Nauka Przyr. Technol. 11 (3), 325-331 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00221
ISO 690 CZUCHAJ, Piotr, SZCZEPANIAK, Stanisława. Ocena przydatności 25 odmian żurawki (Heuchera L.) jako roślin okrywowych. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.3: 325-331. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00221
Adres do korespondencji:
Piotr Czuchaj
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: pczuchaj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001