Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 3, 315-323 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00184
Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak, Małgorzata Golcz-Polaszewska
Wpływ kilku sposobów traktowania sadzonek na ukorzenianie i wzrost pęcherznicy kalinolistnej (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) odmiany ‘Diabolo’
Streszczenie.

Wstęp. Ze względu na zakaz stosowania syntetycznych auksyn potrzebne są badania dotyczące oceny przydatności innych substancji przy rozmnażaniu krzewów ozdobnych w celu poprawy ukorzenienia sadzonek i wzrostu roślin. Celem eksperymentu było porównanie skuteczności stosowania szczepionki mikoryzowej i efektywnych mikroorganizmów w produkcji krzewów pęcherznicy kalinolistnej.

Materiał i metody. W eksperymencie wykonanym w latach 2010–2012 oceniono wpływ trzech różnych traktowań sadzonek na ukorzenienie i wzrost krzewów Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’. Przed sadzeniem zdrewniałych sadzonek w pole zastosowano szczepionkę endomikoryzową, efektywne mikroorganizmy i Ukorzeniacz AB Aqua. Zmierzono średnice i długości pędów, policzono liczbę pędów na roślinie i procent ukorzenionych sadzonek oraz zważono świeżą masę systemu korzeniowego.

Wyniki. Zastosowanie szczepionki mikoryzowej zwiększyło procent ukorzenionych sadzonek oraz dawało najlepsze wyniki długości pędów bocznych, średnicy i świeżej masy systemu korzeniowego krzewu. Po użyciu efektywnych mikroorganizmów (EM) uzyskano największy procent ukorzenionych sadzonek oraz liczbę pędów bocznych. Preparat EM zwiększył średnicę i świeżą masę systemu korzeniowego krzewu. Ukorzeniacz AB Aqua stymulował lepsze ukorzenianie się sadzonek oraz wpłynął pozytywnie na średnicę i świeżą masę systemu korzeniowego roślin.

Wnioski. Stwierdzono, że szczepionka mikoryzowa poprawiła ukorzenienie sadzonek, a zwłaszcza stymulowała wzrost krzewów. Również efektywne mikroorganizmy zwiększyły odsetek ukorzenionych sadzonek, podobnie jak Ukorzeniacz AB Aqua, oraz polepszyły wzrost krzewów w porównaniu z kombinacją kontrolną.

Słowa kluczowe: pęcherznica kalinolistna, rozmnażanie, sadzonki zdrewniałe, szczepionka mikoryzowa, efektywne mikroorganizmy (EM), Ukorzeniacz AB Aqua
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt3/art_29.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00184

Zapis do cytowania:

MLA Świerczyński, Sławomir, et al. "The influence of treatments applied to common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diabolo’ cuttings on their rooting and growth." Nauka Przyr. Technol. 11.3 (2017): 315-323. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00184
APA Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak, Małgorzata Golcz-Polaszewska (2017). The influence of treatments applied to common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diabolo’ cuttings on their rooting and growth. Nauka Przyr. Technol. 11 (3), 315-323 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00184
ISO 690 ŚWIERCZYńSKI, Sławomir, STACHOWIAK, Aleksander, GOLCZ-POLASZEWSKA, Małgorzata. The influence of treatments applied to common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diabolo’ cuttings on their rooting and growth. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.3: 315-323. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00184
Adres do korespondencji:
Sławomir Świerczyński
Katedra Dendrologii
Sadownictwa i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: slawomir.swierczynski @up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001