Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 3, 235-244 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00206
Sylwia Marszałkiewicz, Aleksander Siger, Elżbieta Radziejewska- -Kubzdela, Katarzyna Ratusz, Magdalena Rudzińska
Fizyczno-chemiczne właściwości olejów lniankowych tłoczonych na zimno
Streszczenie.

Wstęp. Jakość olejów roślinnych tłoczonych na zimno zależy od gatunku, odmiany i jakości surowca. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu odmiany i metody uprawy na właściwości fizyczno-chemiczne olejów lniankowych tłoczonych na zimno.

Materiał i metody. Analizie poddano oleje lniankowe tłoczone z różnych form lnianki. Surowiec użyty do produkcji pochodził z Polski oraz z Rosji. Oleje były wytłoczone przez jednego producenta z nasion różniących się terminem zbioru. W badanych olejach oznaczono liczbę kwasową
i liczbę nadtlenkową metodą miareczkową, profil kwasów tłuszczowych metodą GC-FID, stabilność oksydatywną z użyciem aparatu Rancimat, zawartość fitosteroli metodą GC-FID, zawartość tokoferoli i karotenoidów metodą HPLC.

Wyniki. Wartości liczby kwasowej badanych olejów mieściły się w granicach od 0,67 do 6,87 mg KOH w 1 g, a liczby nadtlenkowej – w przedziale od 1,93 do 5,12 meq O2 w 1 kg. Czasy indukcji były zróżnicowane i wynosiły od 4,79 do 7,51 h. Badane oleje charakteryzowały się bardzo dużą zawartością kwasu linolenowego (ALA) – na poziomie 35,05–40,36%. Całkowita zawartość tokoferoli we wszystkich badanych olejach była na zbliżonym poziomie i wynosiła od 66,51 do 78,89 mg w 100 g. Zawartość karotenoidów była bardzo zróżnicowana i wynosiła od 8,11 do 54,07 mg/kg.

Wnioski. Forma nasion lnianki wykorzystanych do tłoczenia nie miała istotnego wpływu na właściwości fizyczno-chemiczne uzyskanych olejów. Badane oleje charakteryzowały dużą zawartością NNKT, w tym kwasu linolenowego. Dominującym sterolem był β-sitosterol, a tokoferolem – γ-tokoferol. Oleje charakteryzowała mała stabilność oksydatywna.

Słowa kluczowe: fitosterole, karotenoidy, kwasy tłuszczowe, olej lniankowy, oleje roślinne tłoczone na zimno, tokoferole
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt3/art_22.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00206

Zapis do cytowania:

MLA Marszałkiewicz, Sylwia, et al. "Fizyczno-chemiczne właściwości olejów lniankowych tłoczonych na zimno." Nauka Przyr. Technol. 11.3 (2017): 235-244. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00206
APA Sylwia Marszałkiewicz1, Aleksander Siger2, Elżbieta Radziejewska- -Kubzdela1, Katarzyna Ratusz3, Magdalena Rudzińska1 (2017). Fizyczno-chemiczne właściwości olejów lniankowych tłoczonych na zimno. Nauka Przyr. Technol. 11 (3), 235-244 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00206
ISO 690 MARSZAłKIEWICZ, Sylwia, et al. Fizyczno-chemiczne właściwości olejów lniankowych tłoczonych na zimno. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.3: 235-244. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00206
Adres do korespondencji:
Sylwia Marszałkiewicz
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: sylwia marszalkiewicz@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 17.07.2017