Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 Tom 11 Zeszyt 2

Spis treści:

2017 Tom 11 Zeszyt 2, 115-122, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00190
w języku pl 
Joanna Kobus-Cisowska, Ewa Flaczyk, Paweł Juszczak, Dominik Kmiecik, Bartosz Kulczyński, Marzena Grdeń, Justyna Piechocka
Wpływ okresu wegetacji na zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.)
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 123-134, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00192
w języku pl 
Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy
Zmiany wybranych właściwości fizykochemicznych mięsa i tłuszczu końskiego w czasie przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 135-144, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00196
w języku pl 
Anna Milczarek, Maria Osek
Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 145-152, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00187
w języku en 
Duong Tran Dinh, Chien Tran Dinh, Cong Nguyen Minh
Badania nad wykorzystaniem pułapek feromonowych w ograniczeniu występowania tantnisia krzyżowiaczka [Plutella xylostella (L.)] – szkodnika kapusty w Hanoi w Wietnamie
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 153-160, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00202
w języku pl 
Tomasz Dudek
Badanie preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego dotyczących wypoczynku w lasach
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 161-167, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00200
w języku pl 
Ewa Iwańska, Beata Mikołajczak, Bożena Grześ, Anita Spychaj, Edward Pospiech
Wpływ szybkości wychładzania na przebieg glikolizy i kruszenia wieprzowego mięśnia LTL
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 169-184, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00193
w języku pl 
Małgorzata Sieradzka, Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Paweł Nowak
Nie tylko aromat – wielokierunkowa aktywność biologiczna kwasu wanilinowego
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 185-195, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00180
w języku pl 
Daria Adamska, Cezary Kowalczyk
Analiza GIS oraz metody statystyczne rozmieszczenia drzew – przykład parku Jakubowo
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 197-205, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00183
w języku pl 
Sławomir Świerczyński, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Golcz-Polaszewska
Porównanie wzrostu drzew brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) odmiany ‘Purpurea’ rozmnażanych przez szczepienie oraz metodą kultur in vitro
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 207-221, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00194
w języku pl 
Dorota Grabek-Lejko, Maciej Kluz
Bakterie fermentacji mlekowej i ich metabolity – możliwość zastosowania w biokonserwacji ryb i owoców morza

Znaleziono 10 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml