Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 Tom 11 Zeszyt 1

Spis treści:

2017 Tom 11 Zeszyt 1, 5-22, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00186
w języku pl 
Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
Hydromorfologiczna ocena Wielkiej Pętli Wielkopolski – porównanie metod i wyników
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 23-32, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00179
w języku pl 
Angelika Kiel, Dorota Weigt, Martyna Karpińska, Jerzy Nawracała, Danuta Kurasiak-Popowska, Agnieszka Tomkowiak, Bogusława Ługowska
Wykorzystanie markerów molekularnych w selekcji genotypów pszenicy otrzymanych w kulturach in vitro
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 33-44, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00188
w języku pl 
Marzena Grdeń, Anna Gramza-Michałowska
Maca (Lepidium meyenii) – właściwości prozdrowotne
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 45-54, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00167
w języku pl 
Agnieszka Bilska, Marlena Malant, Bożena Danyluk, Ryszard Kowalski
Preferencje konsumentów w zakresie żywności tradycyjnej i regionalnej
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 55-64, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00175
w języku en 
Agnieszka Krzymińska, Małgorzata Karasiewicz
Trwałość pozbiorcza ciętych hiacyntów w zależności od barwy światła i typu lamp
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 65-76, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00199
w języku pl 
Krystyna Pudelska, Kamila Rojek, Renata Chyżewska
Drzewa pomnikowe w przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 77-86, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00157
w języku en 
Mirosława Kulawik
Język jenota (nyctereutes procyonoides) i jego struktury smakowe
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 87-96, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00174
w języku en 
Joanna Kobus-Cisowska, Ewa Flaczyk, Dominik Kmiecik, Anna Gramza-Michałowska, Bartosz Kulczyński, Paweł Juszczak
Możliwość zastosowania szparagów (Asparagus officinalis L.) jako składnika pieczeni rzymskiej
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 97-106, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00189
w języku pl 
Zenon Grześ, Piotr Rybacki, Czesław Rzeźnik
Problemy serwisu technicznego maszyn rolniczych
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 107-114, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00168
w języku en 
Paulina Bierzuńska, Łukasz K. Kaczyński, Dorota Cais-Sokolińska, Bartosz Kulczyński
Profil tekstury kefiru i jogurtu o zmienionym układzie białek

Znaleziono 10 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml