Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 4, 427-444 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00198
Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek, Estera Jasińska, Krzysztof Konieczny, Nela Radzion, Jakub Jakubowski, Piotr S. Mederski
Aktualizacja inwentaryzacji pomników przyrody miasta Poznania
Streszczenie.

Wstęp. W Poznaniu według ostatniej inwentaryzacji Batyckiego (2006) były 34 pomniki przyrody. Konieczna była aktualizacja stanu pomników przyrody miasta Poznania, dlatego w 2016 roku wykonano ich inwentaryzację w celu określenia zmian ilościowych i jakościowych oraz sformułowania najważniejszych zagrożeń i zaleceń ochronnych.

Materiał i metody. Podano lokalizację (GPS), pomierzono obwody i wysokości oraz określono stan wszystkich drzew oraz głazów narzutowych.

Wyniki. W 2016 roku na terenie miasta Poznania zinwentaryzowano 32 pomniki przyrody. Ochroną pomnikową jest objętych 906 obiektów, w tym 903 drzewa pomnikowe oraz trzy głazy narzutowe. Wśród pomników przyrody najliczniejsze są: kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), platan klonolistny (Platanus ×hispanica) ‘Acerifolia’ oraz lipa drobnolistna (Tilia cordata). Obwody pomierzonych drzew wynoszą od 14 do 590 cm, a wysokości od 2 do
34 m. Ich stan zdrowotny jest zwykle dobry i bardzo dobry lub średni. Stan pomnikowych głazów narzutowych jest bardzo dobry.

Wnioski. Stan pomników przyrody miasta Poznania jest zróżnicowany. Największe, niekorzystne zmiany zaszły w alejach. Wiele drzew wymaga zabiegów pielęgnacyjnych i oznaczenia tabliczkami. W naszym mieście liczba pomników przyrody jest bardzo mała, dlatego należałoby podjąć działania mające na celu jej zwiększenie.

Słowa kluczowe: pomniki przyrody, drzewa pomnikowe, inwentaryzacja dendrologiczna, Poznań
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt4/art_40.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00198

Zapis do cytowania:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota, et al. "Aktualizacja inwentaryzacji pomników przyrody miasta Poznania." Nauka Przyr. Technol. 11.4 (2017): 427-444. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00198
APA Dorota Wrońska-Pilarek1, Zenon Pilarek2, Estera Jasińska1, Krzysztof Konieczny3, Nela Radzion1, Jakub Jakubowski2, Piotr S. Mederski4 (2017). Aktualizacja inwentaryzacji pomników przyrody miasta Poznania. Nauka Przyr. Technol. 11 (4), 427-444 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00198
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota, et al. Aktualizacja inwentaryzacji pomników przyrody miasta Poznania. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.4: 427-444. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00198
Adres do korespondencji:
Dorota Wrońska-Pilarek
Katedra Botaniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań
Poland
e-mail: pilarekd@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001