Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 3, 305-313 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00197
Duong Tran Dinh, Hanna Piekarska-Boniecka, Marta Rzańska-Wieczorek
Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae) występujące w środowisku rolniczym i leśnym oraz w zieleni miejskiej na terenie Polski
Streszczenie.

W artykule przedstawiono na podstawie danych literaturowych zróżnicowanie gatunkowe parazytoidów z podrodziny Aphidiinae (Braconidae) stwierdzonych w uprawach rolniczych, w lasach i w zieleni miejskiej na terenie Polski. Łącznie we wszystkich środowiskach stwierdzono 83 gatunki parazytoidów. Lasy były środowiskiem najbardziej preferowanym przez Aphidiinae: wykazano w nich 61 gatunków tych parazytoidów. W środowisku rolniczym stwierdzono 41 gatunków, a w zieleni miejskiej 38. Wszystkie środowiska zasiedlało 15 następujących gatunków: Aphidius ervi, A. matricariae, A. picipes, A. salicis, A. setiger, A. sonchi, Diaeretiella rapae, Ephedrus persicae, E. plagiator, Lysiphlebus ambiguous, L. fabarum, Praon abjectum, P. volucre, Trioxys acalephae i T. angelicae.

Słowa kluczowe: Aphidiinae, parazytoid, środowisko rolnicze i leśne, zieleń miejska
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt3/art_28.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00197

Zapis do cytowania:

MLA Dinh, Duong Tran, et al. "Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae) occurring in agricultural environments, forests and urban areas in Poland." Nauka Przyr. Technol. 11.3 (2017): 305-313. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00197
APA Duong Tran Dinh1;2, Hanna Piekarska-Boniecka1, Marta Rzańska-Wieczorek1;3 (2017). Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae) occurring in agricultural environments, forests and urban areas in Poland. Nauka Przyr. Technol. 11 (3), 305-313 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00197
ISO 690 DINH, Duong Tran, PIEKARSKA-BONIECKA, Hanna, RZAńSKA-WIECZOREK, Marta. Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae) occurring in agricultural environments, forests and urban areas in Poland. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.3: 305-313. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00197
Adres do korespondencji:
Duong Tran Dinh
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland

e-mail: tdduong@iebr.ac.vn
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001