Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 3, 265-278 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00212
Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska, Magdalena Ślęzak
Porównanie wrzosówki polskiej i jej mieszańców F2 z rasą berrichon du cher pod względem rozwoju masy ciała i wartości rzeźnej
Streszczenie.

Wstęp. W badaniach porównano między sobą wrzosówki z ich mieszańcami F2 po rasie mięsnej berrichon du cher pod względem rozwoju masy ciała i wartości rzeźnej z zamiarem prowadzenia prac nad wytwarzaniem linii syntetycznej owiec.

Materiał i metody. Badaniami w latach 2012–2014 objęto stada jagniąt – tryczków i maciorek genotypów: wrzosówka polska i jej mieszańce F2 po trykach berrichon du cher utrzymywanych w Doświadczalnej Fermie Owiec i Kóz im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej. Wszystkie jagnięta oceniono pod względem przyrostów masy ciała, a tryczki poddano ubojom doświadczalnym. Tusze oceniono według skali EUROP, a półtusza lewa została podzielona na wyręby.

Wyniki. Mieszańce F2 odznaczały się szybszym tempem wzrostu, mniejszym otłuszczeniem tuszy i korzystniejszą konsystencją tłuszczu, jak również większą wydajnością rzeźną, masą tuszy oraz większym udziałem części cennych półtuszy niż wrzosówki.

Wniosek. Wyniki niniejszej pracy nad wytworzeniem nowej linii syntetycznej owiec opartej na wrzosówce na potrzeby rynku Polski centralnej upoważniają do wszczęcia postępowania zmierzającego do zarejestrowania nowej syntetycznej linii.

Słowa kluczowe: owce, wrzosówka, mieszańce F2 wrzosówka × berrichon du cher, tempo wzrostu, ocena EUROP, wartość rzeźna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt3/art_25.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00212

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Porównanie wrzosówki polskiej i jej mieszańców F2 z rasą berrichon du cher pod względem rozwoju masy ciała i wartości rzeźnej." Nauka Przyr. Technol. 11.3 (2017): 265-278. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00212
APA Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska, Magdalena Ślęzak (2017). Porównanie wrzosówki polskiej i jej mieszańców F2 z rasą berrichon du cher pod względem rozwoju masy ciała i wartości rzeźnej. Nauka Przyr. Technol. 11 (3), 265-278 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00212
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Porównanie wrzosówki polskiej i jej mieszańców F2 z rasą berrichon du cher pod względem rozwoju masy ciała i wartości rzeźnej. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.3: 265-278. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00212
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001