Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 2, 153-160 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00202
Tomasz Dudek
Badanie preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego dotyczących wypoczynku w lasach
Streszczenie.

Wstęp. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego odnośnie do wypoczynku w lasach.

Materiał i metody. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące rozkładu wizyt w lesie, najchętniej odwiedzanych części lasu, preferowanych form wypoczynku oraz czynników zakłócających pobyt w lesie.

Wyniki. Otrzymane wyniki wskazują, że mieszkańcy Podkarpacia najczęściej odwiedzają lasy
w weekendy (43% respondentów), wybierając drzewostany położone w głębi kompleksów leś­nych (36% ankietowanych). Ulubionymi formami wypoczynku są zbieranie grzybów i spacery – odpowiednio 58 i 54% respondentów. Najbardziej przeszkadza podczas wypoczynku w lesie obecność komarów i kleszczy (66% badanych) oraz śmieci (62% odpowiedzi).

Wnioski. Przy rekreacyjnym zagospodarowaniu lasów należy wziąć pod uwagę preferencje mieszkańców danego regionu, co umożliwi zarządzającym lasami bardziej skuteczną ochronę środowiska leśnego oraz sterowanie ruchem rekreacyjnym.

Słowa kluczowe: rekreacja leśna, turystyka, użytkowanie lasu, badania ankietowe, Podkarpacie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt2/art_15.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00202

Zapis do cytowania:

MLA Dudek, Tomasz. "Badanie preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego dotyczących wypoczynku w lasach." Nauka Przyr. Technol. 11.2 (2017): 153-160. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00202
APA Tomasz Dudek (2017). Badanie preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego dotyczących wypoczynku w lasach. Nauka Przyr. Technol. 11 (2), 153-160 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00202
ISO 690 DUDEK, Tomasz. Badanie preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego dotyczących wypoczynku w lasach. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.2: 153-160. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00202
Adres do korespondencji:
Tomasz Dudek
Katedra Agroekologii
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów
Poland
e-mail: tdudek80@ur.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 6.06.2017