Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 Tom 10 Zeszyt 3

Spis treści:

2016 Tom 10 Zeszyt 3, 26, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.26
w języku pl 
Agnieszka Wilkaniec, Lidia Barczak, Agnieszka Targońska, Miłosz T. Walerzak
Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 27, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.27
w języku pl 
Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska, Alicja Niewiadomska, Leszek Majchrzak, Artur Sitek, Roman Roszkiewicz
Zmiany wybranych właściwości gleby w pięcioletnim okresie stosowania kompleksu bioaktywnych związków mineralnych (MIP)
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 28, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.28
w języku pl 
Bohdan Achremowicz, Adam P. Kuczyński, Czesław Puchalski, Rafał Wiśniewski, Joanna Kaszuba
Porównanie jakości płatków owsianych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 29, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.29
w języku en 
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska, Andrzej Sidor
Kwercetyna – flawonoid o dużym potencjale prozdrowotnym
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 30, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.30
w języku pl 
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński, Daria Bartnicka
Wpływ wybranych czynników na skład chemiczny i punkt zamarzania mleka skupowanego na terenie środkowowschodniej Polski
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 31, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.31
w języku pl 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Paweł Szumigała
Ocena zmian krajobrazu wsi Napachanie (woj. wielkopolskie) za pomocą analizy historycznej GIS
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 32, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.32
w języku pl 
Piotr Zydlik, Zofia Zydlik
Wpływ doglebowych preparatów mikrobiologicznych na wybrane właściwości gleby oraz jej aktywność enzymatyczną w warunkach replantacji
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 33, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.33
w języku pl 
Małgorzata Anna Majcher, Kamila Myszka, Anna Grygier, Marta Bijacik
Charakterystyka kluczowych związków zapachowych w serze suszonym podlaskim wytwarzanym metodą tradycyjną
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 34, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.34
w języku pl 
Bożena Łukasik
Park na nowym lądzie – przemiany układu przestrzennego Parku Zdrojowego w Świnoujściu
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 35, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.35
w języku pl 
Agnieszka Anna Pilarska, Tomasz Piechota, Magdalena Szymańska, Krzysztof Pilarski, Agnieszka Wolna-Maruwka
Ocena wartości nawozowej pofermentów z biogazowni oraz wytworzonych z nich kompostów
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 36, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.36
w języku pl 
Anna Wrzodak, Marek Gajewski
Ocena jakości owoców pomidorów pod względem składu chemicznego w zależności od odmiany i traktowania 1-MCP
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 37, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.37
w języku pl 
Bernadetta Lis, Dorota Grabek-Lejko
Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) – potencjalne właściwości prozdrowotne
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 38, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.38
w języku pl 
Krystyna Pudelska, Anna Biesak
Analiza dendroflory parku dworskiego w Sobianowicach (woj. lubelskie)
2016 Tom 10 Zeszyt 3, 39, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.39
w języku en 
Paweł Trzciński, Hanna Piekarska-Boniecka, Marta Rzańska-Wieczorek, Wojciech Kubasik
Zmiany w faunie zoofagicznych bzygowatych (Syrphidae, Diptera) w środowiskach zieleni miejskiej poznania w świetle wieloletnich obserwacji

Znaleziono 14 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml