Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 Tom 10 Zeszyt 2

Spis treści:

2016 Tom 10 Zeszyt 2, 16, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.16
w języku pl 
Miłosz Walerzak, Piotr Urbański, Dariusz Świerk, Marek Skalski, Michał Krzyżaniak
Barokowy ogród przy zamku w Słońsku – wybrane aspekty kompozycji przestrzennej
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 17, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.17
w języku en 
Hanna Sulewska, Wiesław Koziara, Grażyna Szymańska, Alicja Niewiadomska, Katarzyna Panasiewicz, Karolina Ratajczak
Reakcja jęczmienia jarego na stosowanie PRP SOL jako kompleksu bioaktywnych związków mineralnych (MIP)
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 18, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.18
w języku pl 
Ryszard Skrzypek, Krzysztof Białoń, Marian Kuczaj, Krystyna Skrzypek
Występowanie i topografia chorób palców u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej utrzymywanych systemem uwiązowym
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 19, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.19
w języku pl 
Wiktoria Czech, Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik
Charakterystyka metod wyznaczania przepływu brzegowego w rzekach górskich
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 20, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.20
w języku pl 
Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski
Model Weibulla jako narzędzie oceny niezawodności działania oczyszczalni ścieków w Niepołomicach
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 21, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.21
w języku en 
Alina Kałużewicz, Krzysztof Sobieralski, Barbara Frąszczak, Iwona Golak-Siwulska, Delair Miran
Wpływ odmiany, rzutu oraz wielkości owocników na plon i zawartość suchej masy owocników pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach)
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 22, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.22
w języku pl 
Mirosława Kulawik, Paulina Marciniak, Maria Wojnowska, Sławomir Nowicki, Piotr Przysiecki, Bartłomiej Jan Bartyzel, Ewa Czerniawska-Piątkowska
Morfometria układu trawiennego szynszyli długoogoniastej (Chinchilla lanigera)
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 23, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.23
w języku pl 
Agnieszka Targońska, Agnieszka Wilkaniec
Identyfikacja zmian kompozycyjnych, ilościowych i jakościowych zadrzewienia parkowego w Konarzewie w okresie od nacjonalizacji do reprywatyzacji
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 24, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.24
w języku pl 
Agnieszka Tomkowiak, Magdalena Manikowska, Danuta Kurasiak-Popowska, Dorota Weigt, Jerzy Nawracała, Sylwia Mikołajczyk, Janetta Niemann
Identyfikacja genu Rht8 z wykorzystaniem markera GWM 261 u form pszenicy zwyczajnej o zróżnicowanym pochodzeniu
2016 Tom 10 Zeszyt 2, 25, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.25
w języku pl 
Piotr Zydlik, Zofia Zydlik
Sadownicze uprawy ekologiczne w Polsce – dynamika zmian oraz perspektywy rozwoju

Znaleziono 10 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml