Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #2 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.2
Artur Rybarczyk, Aleksandra Łupkowska
Jakość mięsa królików bezrasowych i mieszańców ras: kalifornijska i nowozelandzka biała
Streszczenie.

Celem badań było określenie jakości tuszek i mięsa królików bezrasowych i mieszańców ras hodowlanych: kalifornijskiej i nowozelandzkiej białej. Materiał do badań stanowiły tuszki 25 królików, w tym 16 pochodziło od królików bezrasowych i 9 od mieszańców ras: kalifornijskiej (KA) i nowozelandzkiej białej (NB), z zachowaniem w grupach zbliżonego udziału samców i samic. W badaniach wykazano, że tuszki królików mieszańców ras hodowlanych (KA×NB) charakteryzowały się większym udziałem mięsa, a mniejszym kości w porównaniu z królikami bezrasowymi. Króliki mieszańce (KA×NB) w porównaniu z królikami bezrasowymi cechowały się większą wartością pH48 zarówno w mięśniu longissimus lumborum, jak i w mięś­niach udowych, co wpłynęło na ciemniejszą (L*) barwę mięśni i większą zdolność utrzymania wody własnej oraz większą zawartość białka rozpuszczalnego w wodzie. Ponadto mięśnie królików KA×NB cechowały się większą zawartością suchej masy, w tym tłuszczu śródmięśniowego, białka ogólnego i popiołu, co wpłynęło na większą wyliczoną ich wartość energetyczną.

Słowa kluczowe: króliki, mięsność, jakość mięsa, skład chemiczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_2.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.2

Zapis do cytowania:

MLA Rybarczyk, Artur, and Aleksandra Łupkowska. "Jakość mięsa królików bezrasowych i mieszańców ras: kalifornijska i nowozelandzka biała." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #2. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.2
APA Artur Rybarczyk, Aleksandra Łupkowska (2016). Jakość mięsa królików bezrasowych i mieszańców ras: kalifornijska i nowozelandzka biała. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #2 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.2
ISO 690 RYBARCZYK, Artur, ŁUPKOWSKA, Aleksandra. Jakość mięsa królików bezrasowych i mieszańców ras: kalifornijska i nowozelandzka biała. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #2. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.2
Adres do korespondencji:
Artur Rybarczyk
Katedra Immunologii
Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 45
70-311 Szczecin
Poland
e-mail: artur.rybarczyk@zut.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 27.08.2015