Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #11 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.11
Romualda Danków, Joanna Teichert, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken, Dorota Cais-Sokolińska
Cholesterol i produkty jego utleniania w liofilizatach mleka klaczy i kumysu
Streszczenie.

Celem pracy było wytworzenie liofilizatów mleka klaczy i kumysu oraz ocena zawartości cholesterolu, oksysteroli, aldehydu malonowego, a także barwy podczas przechowywania w warunkach temperatury pokojowej i chłodniczej przez okres 6 miesięcy. Materiał badawczy stanowiło płynne mleko klaczy i kumys oraz przygotowane z tych surowców liofilizaty przechowywane przez 6 miesięcy w warunkach temperatury 4–6°C i 18–20°C. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istotny wpływ procesu liofilizacji na wszystkie analizowane wskaźniki. Również stwierdzono istotny wpływ czasu i temperatury przechowywania na wszystkie analizowane wyróżniki. Zmiany zawartości cholesterolu i oksysteroli oraz aldehydu malonowego były większe w przypadku liofilizatów kumysu niż mleka klaczy. Sam proces liofilizacji płynnego mleka klaczy i kumysu powodował zwiększenie zawartości oksysteroli. Procesy utleniania w analizowanych liofilizatach zachodziły szybciej w temperaturze pokojowej niż chłodniczej.

Słowa kluczowe: liofilizacja, mleko klaczy, kumys, oksysterole, cholesterol, TBA, indeks bieli
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_11.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.11

Zapis do cytowania:

MLA Danków, Romualda, et al. "Cholesterol i produkty jego utleniania w liofilizatach mleka klaczy i kumysu." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #11. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.11
APA Romualda Danków1, Joanna Teichert1, Jan Pikul1, Natalia Osten-Sacken2, Dorota Cais-Sokolińska1 (2016). Cholesterol i produkty jego utleniania w liofilizatach mleka klaczy i kumysu. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #11 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.11
ISO 690 DANKóW, Romualda, et al. Cholesterol i produkty jego utleniania w liofilizatach mleka klaczy i kumysu. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #11. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.11
Adres do korespondencji:
Romualda Danków
Katedra Technologii Mleczarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: dankow@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.01.2016