Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #1 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1
Miłosz Walerzak, Anna Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu
Streszczenie.

The palace and park complex in Gorzyń, Greater Poland Voivodeship, is characterised by a naturalist park estate established in the early 19th century and situated on the scarps on Gorzyńskie Lake. The aim of the study was to make a concept of revalorisation of a fragment of the historical palace and park estate with a scale of 1 : 500. The project development was pre­ceded by field investigations and analyses of the estate. The conclusions were used to formulate the guidelines for conservation in order to secure the historical estate immediately. The suggested concept of revalorisation of the historical palace and park estate in Gorzyń divides the area into five zones with a diversified programme and functions. The first zone is the entrance. It encompasses the area of a planned car park, main gate and alley leading to the residence. The second zone is representative. It encompasses two reproduced driveways in front of the palace and manor with ornamental flowerbed forms. The third zone is recreational. It encompasses a part of the scarp eminence near the palace and manor (on the garden elevations side). The fourth zone is for walking and relaxation. It encompasses the scarp slope and a system of walkways, benches for relaxation and a reconstructed view pavilion. The fifth zone encompasses the beach and lakeshore with a reproduced small boat harbour.

Słowa kluczowe: revalorisation, spatial composition analysis, dendrochronology, scenic connections, cultural landscape of Greater Poland region
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_1.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1

Zapis do cytowania:

MLA Walerzak, Miłosz, et al. "Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #1. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1
APA Miłosz Walerzak, Anna Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański (2016). Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #1 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1
ISO 690 WALERZAK, Miłosz, et al. Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #1. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1
Adres do korespondencji:
Miłosz Walerzak
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland,
e-mail: miloszwalerzak@op.pl
Zaakceptowano do druku: 26.05.2015