Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 Tom 10 Zeszyt 1

Spis treści:

2016 Tom 10 Zeszyt 1, 1, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.1
w języku pl 
Miłosz Walerzak, Anna Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 2, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.2
w języku pl 
Artur Rybarczyk, Aleksandra Łupkowska
Jakość mięsa królików bezrasowych i mieszańców ras: kalifornijska i nowozelandzka biała
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 3, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.3
w języku pl 
Marta Rzańska, Hanna Piekarska-Boniecka
Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jako środowisko występowania parazytoidów z podrodzin Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 4, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.4
w języku pl 
Sebastian Rymszewicz, Dorota Wrońska-Pilarek
Flora i najcenniejsze zbiorowiska roślinne projektowanego użytku ekologicznego „Świetlista Dąbrowa” w okolicach Szczuczarza (woj. zachodniopomorskie)
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 5, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.5
w języku pl 
Magdalena Zychnowska, Anna Florowska, Tomasz Florowski
Ocena możliwości zastąpienia skrobi preparatami błonnikowymi w produkcji koncentratu budyniu
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 6, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.6
w języku pl 
Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna Sulewska, Jerzy Szukała, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Karolina Ratajczak, Jagoda Strzelińska, Rafał Sobieszczański
Produkcyjność wybranych gatunków roślin bobowatych w warunkach uprawy uproszczonej w obrębie pola produkcyjnego
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 7, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.7
w języku en 
Sławomir Drzewiecki, Joanna Pietryga, Paweł K. Bereś
Efekty chemicznego zwalczania samców Diabrotica virgifera LeConte na kukurydzy w południowej polsce w latach 2011–2012
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 8, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.8
w języku pl 
Monika Henschke
Wzrost i kwitnienie ciemiernika białego (Helleborus niger L.) ‘Christmas Carol’ pod wpływem chłodzenia
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 9, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.9
w języku pl 
Artur Kryza, Marian Pietrzak, Ewa Gornowicz
Jakość surowca rzeźnego – indyki ciężkie BIG 6
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 10, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.10
w języku pl 
Ryszard Skrzypek, Krzysztof Białoń, Marian Kuczaj, Krystyna Skrzypek
Wpływ długości okresu zasuszenia na wskaźniki produkcyjne, reprodukcyjne i zdrowotne krów mlecznych
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 11, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.11
w języku pl 
Romualda Danków, Joanna Teichert, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken, Dorota Cais-Sokolińska
Cholesterol i produkty jego utleniania w liofilizatach mleka klaczy i kumysu
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 12, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.12
w języku pl 
Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro
Reaction of soybean plants to the vaccination of seeds with nitragine and initial nitrogen fertilization
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 13, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.13
w języku pl 
Maciej Płatkowski, Arkadiusz Telesiński
Porównanie oddziaływania glifosatu i preparatów Roundup na aktywność pirofosfatazy nieorganicznej i zawartość fosforu przyswajalnego w glinie lekkiej
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 14, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.14
w języku pl 
Zbigniew Podkówka, Lucyna Podkówka
Wykorzystanie sorgo cukrowego (Sorghum saccharatum) do produkcji biogazu
2016 Tom 10 Zeszyt 1, 15, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.1.15
w języku pl 
Aurelia Radzik-Rant, Witold Rant, Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Marian Czauderna
Związek pomiędzy wariantami β-laktoglobuliny a zawartością kwasów tłuszczowych w mleku owiec i jego składem chemicznym

Znaleziono 15 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml