Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #7 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.7
Sławomir Drzewiecki, Joanna Pietryga, Paweł K. Bereś
Efekty chemicznego zwalczania samców Diabrotica virgifera LeConte na kukurydzy w południowej polsce w latach 2011–2012
Streszczenie.

Badania wykonano w południowej Polsce w miejscowości Sławików w latach 2011–2012 na polu kukurydzy prowadzonym w monokulturze. Do zwalczania chrząszczy Diabrotica virgifera wykorzystano insektycydy zawierające następujące substancje czynne: acetamipryd, dimetoat, indoksakarb, lambda-cyhalotryna, metaflumizon, tiachlopryd oraz tiachlopryd + deltametryna. Optymalny termin zwalczania chrząszczy ustalono za pomocą pułapek feromonowych typu PAL firmy Csalomon®. Badane insektycydy stosowano w formie jedno- i dwukrotnego opryskiwania roślin w okresie licznego występowania chrząszczy, który przypadał w drugiej połowie sierpnia. Stwierdzono, że wszystkie badane substancje czynne pozwalały skutecznie ograniczać liczebność owadów zwykle do 7 dni od zabiegu opryskiwania roślin. Wykonanie drugiego zabiegu chemicznego pozwalało skutecznie zmniejszyć liczebność populacji szkodnika w kolejnych 7 dniach.

Słowa kluczowe: stonka kukurydziana, chrząszcze, kukurydza, insektycydy, substancja czynna
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_7.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.7

Zapis do cytowania:

MLA Drzewiecki, Sławomir, et al. "The effects of chemical control used against males of Diabrotica virgifera LeConte in maize in southern Poland in 2011–2012." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #7. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.7
APA Sławomir Drzewiecki1, Joanna Pietryga1, Paweł K. Bereś2 (2016). The effects of chemical control used against males of Diabrotica virgifera LeConte in maize in southern Poland in 2011–2012. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #7 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.7
ISO 690 DRZEWIECKI, Sławomir, PIETRYGA, Joanna, BEREś, Paweł K.. The effects of chemical control used against males of Diabrotica virgifera LeConte in maize in southern Poland in 2011–2012. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #7. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.7
Adres do korespondencji:
Sławomir Drzewiecki
Oddział w Sośnicowicach
Instytut Ochrony Roślin ? Państwowy Instytut Badawczy
ul. Gliwicka 29
44-153 Sośnicowice
Poland
e-mail: s.drzewiecki@ior.gliwice.pl
Zaakceptowano do druku: 26.10.2015