Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #6 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.6
Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna Sulewska, Jerzy Szukała, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Karolina Ratajczak, Jagoda Strzelińska, Rafał Sobieszczański
Produkcyjność wybranych gatunków roślin bobowatych w warunkach uprawy uproszczonej w obrębie pola produkcyjnego
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2012–2013, których celem było określenie produkcyjności roślin, jak i łanu łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz grochu prowadzonych w uprawie uproszczonej. Badania wykonano na polach produkcyjnych gospodarstwa rolnego w Baborówku (woj. wielkopolskie). Na podstawie charakterystyk statystycznych można wskazać, iż najmniejszej zmienności podlegała liczba nasion w strąku, dla której to cechy współczynnik zmienności wynosił około 5%. W warunkach prowadzonych obserwacji najmniejszy plon nasion (2,57 t∙ha-1) uzyskano w uprawie grochu siewnego. Łubin biały i łubin wąskolistny wydały plony w wysokości około 3,4 t∙ha-1, a najlepiej plonujący łubin żółty osiągnął prawie 3,7 t∙ha-1.

Słowa kluczowe: plon nasion, plon białka, zawartość białka, bobowate
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_6.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.6

Zapis do cytowania:

MLA Panasiewicz, Katarzyna, et al. "Produkcyjność wybranych gatunków roślin bobowatych w warunkach uprawy uproszczonej w obrębie pola produkcyjnego." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #6. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.6
APA Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna Sulewska, Jerzy Szukała, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Karolina Ratajczak, Jagoda Strzelińska, Rafał Sobieszczański (2016). Produkcyjność wybranych gatunków roślin bobowatych w warunkach uprawy uproszczonej w obrębie pola produkcyjnego. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #6 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.6
ISO 690 PANASIEWICZ, Katarzyna, et al. Produkcyjność wybranych gatunków roślin bobowatych w warunkach uprawy uproszczonej w obrębie pola produkcyjnego. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #6. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.6
Adres do korespondencji:
Katarzyna Panasiewicz
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: panas@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 19.10.2015