Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3 #28, DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.28
Bohdan Achremowicz, Adam P. Kuczyński, Czesław Puchalski, Rafał Wiśniewski, Joanna Kaszuba
Porównanie jakości płatków owsianych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej
Streszczenie.

Porównano jakość czterech rodzajów płatków owsianych: błyskawicznych, górskich, zwyczajnych i ekologicznych, dokonując analiz cech fizyczno-chemicznych i sensorycznych oraz składu mineralnego. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi rodzajami płatków w zawartości popiołu, błonnika rozpuszczalnego, błonnika ogółem, β‑glukanów, skrobi, białka, Mg, Fe, Zn, Ni, Pb, Cd, w wodochłonności oznaczanej metodą wirówkową, w łącznej ocenie sensorycznej i w czystości barwy C*. Najlepszą ocenę ogólną uzyskały płatki ekologiczne. Złożyły się na to: duża zawartość błonnika (8,6%), β‑glukanów (3,6%), skrobi (64%) i popiołu (1,8%) oraz mała zawartość manganu (33 mg/kg), kadmu (0,021 mg/kg) i niklu (0,7 mg/kg). Najgorszą ocenę uzyskały płatki zwykłe i błyskawiczne. W płatkach zwykłych stwierdzono najmniejszą zawartość popiołu (1,6%), błonnika (5,3%), β‑glukanów (1,8%) i skrobi (59%), a największą manganu (46 mg/kg) i kadmu (0,052 mg/kg). Płatki błyskawiczne zawierały najwięcej ołowiu: 0,13 mg/kg, ich wodochłonność wynosiła 118%, a zawartość skrobi – 59%. Istotne zróżnicowanie większości badanych parametrów wskazuje na możliwość poprawy jakości gorzej ocenionych płatków owsianych poprzez stosowanie do przerobu starannie dobranego ziarna o małej zawartości metali ciężkich.

Słowa kluczowe: płatki owsiane, β-glukany, błonnik, metale ciężkie, barwa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_10_28.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Achremowicz, Bohdan, et al. "Porównanie jakości płatków owsianych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #28. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.28
APA Bohdan Achremowicz1, Adam P. Kuczyński1, Czesław Puchalski2, Rafał Wiśniewski1, Joanna Kaszuba1 (2016). Porównanie jakości płatków owsianych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #28 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.28
ISO 690 ACHREMOWICZ, Bohdan, et al. Porównanie jakości płatków owsianych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #28. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.28
Adres do korespondencji:
Bohdan Achremowicz
Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
Poland
e-mail: rrachrem@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 11.03.2016