Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #15 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.15
Aurelia Radzik-Rant, Witold Rant, Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Marian Czauderna
Związek pomiędzy wariantami β-laktoglobuliny a zawartością kwasów tłuszczowych w mleku owiec i jego składem chemicznym
Streszczenie.

Celem badań było określenie związku polimorfizmu β-laktoglobuliny z profilem kwasów tłuszczowych i podstawowym składem mleka (tłuszcz, białko, kazeina, laktoza, sucha masa). Badania prowadzono na 60 maciorkach karmiących, od których próby mleka pobrano w 4. tygodniu laktacji. Stwierdzono obecność trzech genotypów β-LG (AA, AB, BB). Spośród oznaczanych składników mleka wpływ wariantów genetycznych β-laktoglobuliny zaznaczył się jedynie w zawartości laktozy. Mleko maciorek o genotypie BB  charakteryzowało się większą (P ≤ 0,01) zawartością kwasów jednonienasyconych (MUFA) niż mleko maciorek o genotypach AB
i AA. Największa zawartość (P ≤ 0,01) wielonienasyconych kwasów n-3, w tym kwasu C18:3 n-3 w mleku badanych maciorek była związana z genotypem AB β-laktoglobuliny, chociaż różnice istotne statystycznie odnotowano jedynie z genotypem AA. Największą zawartość LCFA (P ≤ 0,05) stwierdzono w mleku maciorek o genotypie BB. Uzyskane wyniki, chociaż niejednoznacznie, wskazały na istnienie związku pomiędzy wariantem β-laktoglobuliny a zawartością niektórych kwasów tłuszczowych. W celu pogłębienia wiedzy na temat roli β-LG w metabolizmie lipidów w gruczole mlekowym wymagane są dalsze badania.

Słowa kluczowe: mleko, owce, β-laktoglobulina, kwasy tłuszczowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_15.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.15

Zapis do cytowania:

MLA Radzik-Rant, Aurelia, et al. "Związek pomiędzy wariantami β-laktoglobuliny a zawartością kwasów tłuszczowych w mleku owiec i jego składem chemicznym." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #15. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.15
APA Aurelia Radzik-Rant1, Witold Rant1, Agnieszka Rozbicka-Wieczorek2, Marian Czauderna2 (2016). Związek pomiędzy wariantami β-laktoglobuliny a zawartością kwasów tłuszczowych w mleku owiec i jego składem chemicznym. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #15 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.15
ISO 690 RADZIK-RANT, Aurelia, et al. Związek pomiędzy wariantami β-laktoglobuliny a zawartością kwasów tłuszczowych w mleku owiec i jego składem chemicznym. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #15. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.15
Adres do korespondencji:
Aurelia Radzik-Rant
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: aurelia_radzik_rant@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 11.02.2016