Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #14 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.14
Zbigniew Podkówka, Lucyna Podkówka
Wykorzystanie sorgo cukrowego (Sorghum saccharatum) do produkcji biogazu
Streszczenie.

Wykonano badania składu chemicznego i przydatności kiszonki z sorgo cukrowego (‘Sucrosorgo 506’) do produkcji biogazu rolniczego. Kiszonka z sorgo wykazywała większą zawartość popiołu surowego, włókna surowego, NDF, ADF i ADL i mniejszą suchej masy, białka surowego i związków bezazotowych wyciągowych niż kiszonka z kukurydzy. Wydajność biogazu wyniosła 631 dm3 (znormalizowanych) na 1 kg suchej substancji organicznej (SSO) i była mniejsza od wydajności biogazu z kiszonki z kukurydzy (656 dm3 (znormalizowanych) na 1 kg SSO). Poziom biometanu (CH4) w biogazie z sorgo wyniósł 52% (w porównaniu z 54% w biogazie z kiszonki z kukurydzy).

Słowa kluczowe: sorgo cukrowe, kiszonka, skład chemiczny, biogaz, biometan
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_14.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.14

Zapis do cytowania:

MLA Podkówka, Zbigniew, and Lucyna Podkówka. "Wykorzystanie sorgo cukrowego (Sorghum saccharatum) do produkcji biogazu." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #14. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.14
APA Zbigniew Podkówka, Lucyna Podkówka (2016). Wykorzystanie sorgo cukrowego (Sorghum saccharatum) do produkcji biogazu. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #14 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.14
ISO 690 PODKóWKA, Zbigniew, PODKóWKA, Lucyna. Wykorzystanie sorgo cukrowego (Sorghum saccharatum) do produkcji biogazu. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #14. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.14
Adres do korespondencji:
Zbigniew Podkówka
Katedra Hodowli Bydła i Żywienia Zwierząt
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz
Poland

e-mail: pasza@utp.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 4.02.2016