Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #12 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.12
Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro
Reaction of soybean plants to the vaccination of seeds with nitragine and initial nitrogen fertilization
Streszczenie.

. Ścisłe doświadczenie polowe wykonano w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian
w Przecławiu w latach 2011–2013. Celem badań było określenie reakcji roślin soi na szczepionkę bakteryjną – nitraginę oraz nawożenie startowe azotem. Czynnikiem doświadczenia był sposób zaopatrzenia roślin w azot na czterech poziomach: nitragina, dawka startowa azotu (25 kg∙ha-1), nitragina z dawką startową azotu (25 kg∙ha-1) oraz obiekt kontrolny. Warunki pogodowe wywarły znaczący wpływ na przebieg wegetacji roślin oraz plon nasion. Sposób zaopatrzenia roślin w azot wpłynął na wydłużenie poszczególnych faz rozwojowych w porównaniu z kontrolą oraz zróżnicował cechy biometryczne roślin. Na obiektach nawożonych dawką startową azotu odnotowano większe wyleganie roślin niż na obiektach z nitraginą oraz kontrolnym. Sposób zaopatrzenia roślin w azot istotnie zróżnicował wskaźniki SPAD oraz LAI, natomiast nie modyfikował wskaźnika MTA. Nawożenie startowe azotem wpłynęło na wzrost liczby nasion w strąku w porównaniu z kontrolą oraz wzrost MTN w stosunku do obiektu z nitraginą i kontrolnego. Szczepienie nasion siewnych nitraginą istotnie zwiększyło liczbę brodawek korzeniowych. Średnio na korzeniach roślin soi wykształciło się 16 brodawek. Plon nasion był w głównej mierze uzależniony od lat badań. Sposób zaopatrzenia roślin w azot istotnie zwiększył plonowanie soi w porównaniu z kontrolą. Potwierdzono również, że nawożenie startowe azotem wpłynęło istotnie na wzrost plonu nasion w porównaniu ze stosowaną szczepionką bakteryjną – nitraginą.

Słowa kluczowe: soja, szczepionka bakteryjna – nitragina, nawożenie startowe azotem, plon nasion, SPAD, LAI, MTA
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_12.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.12

Zapis do cytowania:

MLA Jarecki, Wacław, and Dorota Bobrecka-Jamro. "Reaction of soybean plants to the vaccination of seeds with nitragine and initial nitrogen fertilization." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #12. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.12
APA Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro (2016). Reaction of soybean plants to the vaccination of seeds with nitragine and initial nitrogen fertilization. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #12 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.12
ISO 690 JARECKI, Wacław, BOBRECKA-JAMRO, Dorota. Reaction of soybean plants to the vaccination of seeds with nitragine and initial nitrogen fertilization. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #12. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.12
Adres do korespondencji:
Wacław Jarecki
Katedra Produkcji Roślinnej
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
Poland
e-mail: waclaw.jarecki@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 4.02.2016