Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2007 Tom 1 Zeszyt 4

Spis treści:

2007 Tom 1 Zeszyt 4, 48
w języku en 
Bożena Szymaś, Antoni Przybył
Obraz histologiczny jelita środkowego pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) po spożyciu zastępczych pokarmów wzbogaconych dodatkami paszowymi
2007 Tom 1 Zeszyt 4, 49
w języku en 
Bożena Szymaś, Milena Socha, Aleksandra Łangowska
Produkcja miodu w pasiece hodowlanej
2007 Tom 1 Zeszyt 4, 50
w języku en 
Ata Önal, Semih Ötles
Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe przydatne do nauczania inżynierii żywności
2007 Tom 1 Zeszyt 4, 51
w języku en 
Ata Önal, Semih Ötles
Model zdalnej edukacji dla systemu uniwersyteckiego w Turcji
2007 Tom 1 Zeszyt 4, 52
w języku pl 
Janusz Kalbarczyk, Wioletta Koc, Aneta Sławińska, Wojciech Radzki
Ekstrakty pozyskiwane z owocników grzybów jadalnych jako potencjalny składnik sosów mięsno-grzybowych
2007 Tom 1 Zeszyt 4, 53
w języku pl 
Janusz Kalbarczyk, Wojciech Radzki, Aneta Sławińska, Wioletta Koc
Właściwości proszków grzybowych jako składnika konserw mięsno-grzybowych

Znaleziono 6 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml