Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Izabella Grzebielucha
Porównanie cech morfologicznych, masy i zawartości suchej substancji owocników odmian oraz krzyżówek twardziaka jadalnego (Lentinula edodes (Berk.) Pegler)
Streszczenie. Przedmiotem badań były trzy odmiany twardziaka jadalnego: ‘Sylvan 4080’, ‘Akiyama 567’ i ‘Hokken 600’ oraz 12 kultur krzyżówkowych tych odmian. Użyto podłoża z trocin dębowych wzbogaconych 20-procentowym dodatkiem otrębów pszennych. Porównano cechy morfologiczne owocników, tj. średnicę i grubość kapelusza oraz średnicę i długość trzonu. Określono również średnią masę owocników i zawartość suchej substancji w owocnikach. Stwierdzono, że owocniki odmian wyjściowych, jak również kultur krzyżówkowych, wykazują istotne zróżnicowanie morfologiczne. Badane odmiany i krzyżówki różniły się istotnie masą owocników i zawartością suchej substancji. Większość kultur krzyżówkowych tworzyła owocniki o masie mniejszej niż odmiany wyjściowe i o mniejszej zawartości suchej masy.
Słowa kluczowe: shiitake, odmiana, kultura krzyżówkowa, owocnik, cechy morfologiczne, sucha masa
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobieralski, Krzysztof, et al. "The comparison of morphological features, weight and dry matter content in carpophores of strains and crossbred cultures of shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler)." Nauka Przyr. Technol. 1.3 (2007): #41.
APA Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Izabella Grzebielucha (2007). The comparison of morphological features, weight and dry matter content in carpophores of strains and crossbred cultures of shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler). Nauka Przyr. Technol. 1 (3), #41
ISO 690 SOBIERALSKI, Krzysztof, SIWULSKI, Marek, GRZEBIELUCHA, Izabella. The comparison of morphological features, weight and dry matter content in carpophores of strains and crossbred cultures of shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler). Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.3: #41.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Sobieralski
Krzysztof Sobieralski
Katedra Warzywnictwa
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: sobieralski@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 5.06.2007