Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2007 Tom 1 Zeszyt 3

Spis treści:

2007 Tom 1 Zeszyt 3, 41
w języku en 
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Izabella Grzebielucha
Porównanie cech morfologicznych, masy i zawartości suchej substancji owocników odmian oraz krzyżówek twardziaka jadalnego (Lentinula edodes (Berk.) Pegler)
2007 Tom 1 Zeszyt 3, 42
w języku en 
Bartosz Markiewicz, Anna Golcz
Wpływ warunków termicznych oraz rodzaju podłoża na plonowanie oberżyny (Solanum melongena L.)
2007 Tom 1 Zeszyt 3, 43
w języku en 
Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Ocena wzrostu, wydajności i jakości okulantów brzoskwini w zależności od podkładki i odmiany
2007 Tom 1 Zeszyt 3, 44
w języku en 
Sławomir Świerczyński
Wpływ podkładki i metody okulizacji na wzrost okulantów odmiany ‘Pissardii’ w produkcji szkółkarskiej
2007 Tom 1 Zeszyt 3, 45
w języku en 
Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak
Efektywność rozmnażania czterech odmian wiśni piłkowanej (Prunus serrulata (Lindl.)) na dwóch podkładkach
2007 Tom 1 Zeszyt 3, 46
w języku en 
Marcin Kolasiński
Rozmnażanie suchodrzewu standisha w odmianie wąskolistnej (Lonicera standishii Jacques var. lancifolia Rehder) za pomocą sadzonek półzdrewniałych
2007 Tom 1 Zeszyt 3, 47
w języku de 
Roman Jaszczak
Urządzanie lasu a metody i wyniki oceny uszkodzenia drzewostanów w polsce po II Wojnie Światowej

Znaleziono 7 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml