Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jacek Anioła, Małgorzata Paczkowska
PORÓWNANIE WYNIKÓW OZNACZEŃ BŁONNIKA POKARMOWEGO W PREPARATACH WYSOKOBŁONNIKOWYCH WYBRANYMI METODAMI ENZYMATYCZNYMI
Streszczenie. Celem pracy było porównanie wyników oznaczeń zawartości błonnika pokarmowego dwoma najpowszechniej stosowanymi metodami enzymatycznymi: Aspa oraz AOAC. Materiałem badawczym były preparaty wysokobłonnikowe otrzymane z surowców odpadowych. Wyniki oznaczeń błonnika otrzymane metodą AOAC były niższe od otrzymanych metodą Aspa, średnio o 5,4% dla IDF, 11,8% dla SDF oraz 7,5% dla TDF, co wskazuje na niekompatybilność wymienionych metod oraz potrzebę ujednolicenia metodyki.
Słowa kluczowe: preparaty wysokobłonnikowe, błonnik pokarmowy, oznaczanie, metody, porównanie
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_36.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Anioła, Jacek, and Małgorzata Paczkowska. "A COMPARISON OF TWO ENZYMATIC METHODS FOR THE ANALYSIS OF DIETARY FIBER IN HIGH-FIBER PREPARATIONS." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #36.
APA Jacek Anioła, Małgorzata Paczkowska (2007). A COMPARISON OF TWO ENZYMATIC METHODS FOR THE ANALYSIS OF DIETARY FIBER IN HIGH-FIBER PREPARATIONS. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #36
ISO 690 ANIOłA, Jacek, PACZKOWSKA, Małgorzata. A COMPARISON OF TWO ENZYMATIC METHODS FOR THE ANALYSIS OF DIETARY FIBER IN HIGH-FIBER PREPARATIONS. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #36.
Adres do korespondencji:
Jacek Anioła
Jacek Anioła
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań, Poland
Małgorzata Paczkowska
Zakład Wartości Odżywczych Żywności
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa, Poland
e-mail: aniolaj@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 4.06.2007