Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bogusław Przedwojski, Michał Wierzbicki
Skutki działania progów stabilizujących w korycie Warty poniżej zbiornika Jeziorsko
Streszczenie. Proces erozji koryta Warty poniżej zbiornika Jeziorsko występuje od 23 lat, czyli od 1983 roku. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obserwacji morfologii koryta Warty i ich porównania z danymi historycznymi. Obecnie proces erozji podłużnej występuje na odcinku o długości około 18,5 km (km 483,5+465). Obserwuje się tam znaczne obniżenie poziomów dna i zwierciadła wody. Bezpośrednio poniżej zapory czołowej różnica między początkowym i obecnym poziomem zwierciadła wody wynosi 1,95 m przy przepływie Q = 33,0 m3/s. Średnie roczne obniżanie się poziomu dna i zwierciadła wody wynosi 9,3 cm/rok. Zanotowana w 1998 roku maksymalna głębokość wyboju lokalnego między progami nr 1 (km 483+830) i nr 2 (km 483+710) wynosiła 7,70 m. Aby zahamować proces erozji w 2005 roku wykonano dwa kolejne progi denne: nr 3 w km 480+900 oraz nr 4 w km 479+225, czyli w odległości 3,1 km i 4,8 km od zapory zbiornika. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę działania progów nr 3 i 4 po ich rocznej eksploatacji.
Słowa kluczowe: zbiorniki, bezpieczeństwo zapór, proces erozji, procesy rzeczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_30.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Przedwojski, Bogusław, and Michał Wierzbicki. "Skutki działania progów stabilizujących w korycie Warty poniżej zbiornika Jeziorsko." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #30.
APA Bogusław Przedwojski, Michał Wierzbicki (2007). Skutki działania progów stabilizujących w korycie Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #30
ISO 690 PRZEDWOJSKI, Bogusław, WIERZBICKI, Michał. Skutki działania progów stabilizujących w korycie Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #30.
Adres do korespondencji:
Bogusław Przedwojski
Bogusław Przedwojski
Katedra Budownictwa Wodnego
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 73A
60-625 Poznań, Poland
e-mail: bkpi@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007