Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jerzy Kowalski, Tadeusz Molski, Stanisław Serafin, Janusz Skowroński
Bezpieczeństwo małych zaporowych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Kobyla Góra
Streszczenie. Zapora ziemna zbiornika wodnego w Kobylej Górze jest wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowo-kontrolne. W czasie wieloletniej eksploatacji obiektu były i są prowadzone systematyczne badania stosunków wodno-gruntowych i odkształceń korpusu zapory za pomocą piezometrów i reperów. Wskutek postępującego procesu samouszczelniania się zbiornika warunki wodne w zaporze uległy poprawie. Problemy eksploatacyjne na niektórych urządzeniach odwadniających wymagały bieżących zabiegów, na przykład aby zlikwidować niekorzystne zjawiska upłynniania gruntu. Pomiary geodezyjne pozwoliły ocenić zachowania urządzeń upustowych w czasie eksploatacji zbiornika, jak również odkształceń korpusu zapory. Jej maksymalne osiadanie wraz z podłożem w okresie 22 lat eksploatacji wyniosło 60 mm.
Słowa kluczowe: zbiornik wodny, bezpieczeństwo eksploatacji, monitoring
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalski, Jerzy, et al. "Bezpieczeństwo małych zaporowych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Kobyla Góra." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #25.
APA Jerzy Kowalski, Tadeusz Molski, Stanisław Serafin, Janusz Skowroński (2007). Bezpieczeństwo małych zaporowych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Kobyla Góra. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #25
ISO 690 KOWALSKI, Jerzy, et al. Bezpieczeństwo małych zaporowych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Kobyla Góra. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #25.
Adres do korespondencji:
Jerzy Kowalski
Jerzy Kowalski
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław, Poland
e-mail: kowalski@iis.ar.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007