Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Habel
Procesy erozyjno-akumulacyjne Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku
Streszczenie. W pracy oceniono aktualny stan koryta rzeki Wisły, na odcinku zlokalizowanym bezpośrednio poniżej stopnia wodnego we Włocławku. Rzeka została przegrodzona zaporą w październiku 1968 roku i od tego czasu uaktywnił się proces erozji wgłębnej koryta, sięgający obecnie ponad 40 km poniżej stopnia wodnego. W warunkach uregulowanego koryta i erozyjnej pracy rzeki na dolnym odcinku zapory w szybkim tempie formuje się nowy niski poziom zalewowy. Samotnie funkcjonująca zapora we Włocławku, projektowana jako jedna z 8-9 stopni Kaskady Dolnej Wisły, przyczynia się do ciągłego wcinania się koryta. Powoduje to zagrożenie stateczności zapory oraz innych obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych poniżej. Podejmowane prace zabezpieczające koryto przed erozją pochłaniają duże środki finansowe, a ich rezultat jest krótkotrwały.
Słowa kluczowe: stopień wodny „Włocławek”, erozja wgłębna, równina zalewowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_22.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Habel, Michał. "Procesy erozyjno-akumulacyjne Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #22.
APA Michał Habel (2007). Procesy erozyjno-akumulacyjne Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #22
ISO 690 HABEL, Michał. Procesy erozyjno-akumulacyjne Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #22.
Adres do korespondencji:
Michał Habel
Michał Habel
Instytut Geografii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Mińska 15
85-428 Bydgoszcz, Poland
e-mail: mihab@o2.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007