Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Halina Grobelska
Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Zbiornika Pakoskiego (Noteć Zachodnia)
Streszczenie. Zbiornik Pakoski został utworzony w 1975 roku w wyniku podniesienia o 4,5 m wody w dwóch naturalnych jeziorach. Na zbiorniku występują duże wahania stanów wody, w cyklu rocznym dochodzące do 3,6 m. Strefa brzegowa, po 30-letnim okresie jego funkcjonowania, znajduje się w fazie intensywnego kształtowania. Aktywne jest 80% jego nieumocnionych brzegów. Zarówno w rzeźbie platformy przybrzeżnej, jak i rozkładzie osadów, występujących na jej powierzchni, zachowały się elementy zatopionej jeziornej strefy brzegowej.
Słowa kluczowe: spiętrzone jezioro, strefa brzegowa, platforma przybrzeżna, osady powierzchniowe, schemat rozwoju brzegu abrazyjnego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grobelska, Halina. "Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Zbiornika Pakoskiego (Noteć Zachodnia)." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #21.
APA Halina Grobelska (2007). Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Zbiornika Pakoskiego (Noteć Zachodnia). Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #21
ISO 690 GROBELSKA, Halina. Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Zbiornika Pakoskiego (Noteć Zachodnia). Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #21.
Adres do korespondencji:
Halina Grobelska
Halina Groblewska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk
ul. Kopernika 19
87-100 Toruń, Poland
e-mail: halina.grobelska@geopan.torun.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007