Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wanda Galicka, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba
Bilans azotu i fosforu w zbiorniku Jeziorsko
Streszczenie. W latach 2002-2004 oceniono zewnętrzne obciążenie zbiornika Jeziorsko azotem i fosforem całkowitym. Uwzględniono dopływ ze zlewni pośredniej (wodami rzeki Warty), ze zlewni bezpośredniej (źródła przestrzenne, rozproszone) oraz na powierzchnię zbiornika (opad atmosferyczny, kąpiący się). W przeliczeniu na 1 m2 lustra wody zewnętrzne obciążenie zbiornika Jeziorsko azotem całkowitym wahało się od 161,0 (2000 r.) do 238,0 (1998 r.) g m-2 rok-1, a fosforem całkowitym od 8,9 (2000 r.) do 10,1 (1999 r.) g m-2 rok-1. Największy udział w dopływie biogenów do zbiornika miały wody Warty, które wprowadzały od 87,4 do 91,4% azotu i od 77,9 do 80,9% fosforu. Udział pozostałych źródeł w obciążeniu zbiorników nutrientami był znacznie niższy i nie przekraczał 17% całkowitego ich dopływu. Bilans biogenów wykazał, że znaczne ich ilości były kumulowane w zbiornikach, przy czym wyższe odnotowano dla zbiornika Jeziorsko w porównaniu ze Zbiornikiem Sulejowskim.
Słowa kluczowe: zbiorniki, biogeny, nutrienty, bilanse
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Galicka, Wanda, et al. "Bilans azotu i fosforu w zbiorniku Jeziorsko." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #17.
APA Wanda Galicka, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba (2007). Bilans azotu i fosforu w zbiorniku Jeziorsko. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #17
ISO 690 GALICKA, Wanda, KRUK, Andrzej, ZIęBA, Grzegorz. Bilans azotu i fosforu w zbiorniku Jeziorsko. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #17.
Adres do korespondencji:
Wanda Galicka
Wanda Galicka
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Uniwersytet Łódzki
ul. S. Banacha 12/16
90-237 Łódź, Poland
e-mail: waga@biol.uni.lodz.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007