Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Dąbrowska, Jerzy Kowalski, Tadeusz Molski, Cezary Siniecki
Jakość wody w małych zbiornikach zaporowych na przykładzie zbiornika Gołuchów
Streszczenie. W pracy przedstawiono i omówiono wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w zlewni zbiornika przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) od 1990 roku. Sporządzono charakterystykę zlewni i zbiornika pod kątem możliwości migracji i źródeł zanieczyszczeń. Oceniono jakość wody magazynowanej w zbiorniku, jakość wód zlewni oraz działanie instalacji rekultywacyjnej. Zbiornik w Gołuchowie jest typowym przykładem płytkiego nizinnego zbiornika zaporowego o dużym stosunku powierzchni zlewni do powierzchni zbiornika i krótkim czasie retencji wody. Struktura zasiewów i użytkowania zlewni zbiornika jest niekorzystna z punktu widzenia ochrony wód i jak w większości polskich nizinnych zbiorników zaporowych występują tu problemy z uzyskaniem dobrej jakości magazynowanej wody.
Słowa kluczowe: ochrona wód, zbiorniki zaporowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_1_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbrowska, Jolanta, et al. "Jakość wody w małych zbiornikach zaporowych na przykładzie zbiornika Gołuchów." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #15.
APA Jolanta Dąbrowska, Jerzy Kowalski, Tadeusz Molski, Cezary Siniecki (2007). Jakość wody w małych zbiornikach zaporowych na przykładzie zbiornika Gołuchów. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #15
ISO 690 DąBROWSKA, Jolanta, et al. Jakość wody w małych zbiornikach zaporowych na przykładzie zbiornika Gołuchów. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #15.
Adres do korespondencji:
Jolanta Dąbrowska
Jolanta Dąbrowska
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław, Poland

e-mail: dabrowska@iis.ar.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007