Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dariusz Brykała
Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej
Streszczenie. Pierwsze prace regulacyjne na ujściowym odcinku Skrwy Lewej wykonano w I połowie XIV wieku. Były one związane z umiejscowieniem czterech młynów wodnych. Po 500 latach ich funkcjonowania, w połowie XIX wieku, utworzono zbiornik Soczewka. Skrwa Lewa odprowadza z niego wodę dwiema odnogami. Po powstaniu zbiornika włocławskiego na Wiśle zostały zalane ich ujściowe odcinki. Pomiary hydrometryczne wykonane w latach 2000-2005 wskazują, że zasilanie powierzchniowe zbiornika przez Skrwę Lewą jest o połowę większe niż przyjmowano dotąd, wykorzystując obserwacje z posterunku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w Klusku.
Słowa kluczowe: dorzecze Skrwy Lewej, zbiornik Soczewka, młyn wodny, regulacja rzeki
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_14.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brykała, Dariusz. "Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #14.
APA Dariusz Brykała (2007). Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #14
ISO 690 BRYKAłA, Dariusz. Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #14.
Adres do korespondencji:
Dariusz Brykała
Dariusz Brykała
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk
ul. Kopernika 19
87-100 Toruń, Poland
e-mail: dariusz.brykala@geopan.torun.p
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007