Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Leszek Bagiński
Wybrane problemy stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek
Streszczenie. Stan bezpieczeństwa istniejącego ponad 30 lat stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku budzi powszechne obawy, jak również stwarza określone problemy związane z jego eksploatacją. Prowadzone badania i oceny stanu bezpieczeństwa tego stopnia wykazują, że istnieje potencjalne zagrożenie awarią lub nawet katastrofą budowlaną. Stan ten jest wynikiem wieloletniego występowania niekorzystnych zjawisk poniżej stopnia wynikających z zaniechania budowy Kaskady Dolnej Wisły. Przedstawiono opis i charakterystykę: stanu technicznego stopnia, niekorzystnych zjawisk powodujących zagrożenia oraz przedsięwzięć mających na celu poprawę tego stanu.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo budowli wodnych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_12.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bagiński, Leszek. "Wybrane problemy stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #12.
APA Leszek Bagiński (2007). Wybrane problemy stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #12
ISO 690 BAGIńSKI, Leszek. Wybrane problemy stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #12.
Adres do korespondencji:
Leszek Bagiński
Leszek Bagiński
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Mokotowska 63
00-533 Warszawa, Poland

e-mail: sekretariat@rzgw.warszawa.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007