Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2007 Tom 1 Zeszyt 2

Spis treści:

2007 Tom 1 Zeszyt 2, 10
w języku pl 
Jerzy Antkiewicz, Wiesław Tężycki
Trwałość i przyczepność napraw wykonanych na betonowych ekranach zapór ziemnych
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 11
w języku pl 
Zygmunt Babiński
Erozja wgłębna poniżej zbiorników wodnych na przykładzie wybranych zapór świata
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 12
w języku pl 
Leszek Bagiński
Wybrane problemy stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 13
w języku pl 
Arkadiusz Bartczak
Wahania stanów wody (przepływów) rzeki Zgłowiączki wywołane pracą małej elektrowni wodnej (MEW) w Nowym Młynie
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 14
w języku pl 
Dariusz Brykała
Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 15
w języku pl 
Jolanta Dąbrowska, Jerzy Kowalski, Tadeusz Molski, Cezary Siniecki
Jakość wody w małych zbiornikach zaporowych na przykładzie zbiornika Gołuchów
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 16
w języku pl 
Małgorzata Dukowska, Maria Grzybkowska
Reakcja bentofauny na piętrzenie
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 17
w języku pl 
Wanda Galicka, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba
Bilans azotu i fosforu w zbiorniku Jeziorsko
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 18
w języku pl 
Piotr Gierszewski
Warunki transportu zawiesiny w Zbiorniku Włocławskim w świetle analizy jej składu i tekstury
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 19
w języku pl 
Robert Głowski, Włodzimierz Parzonka
Eksploatacja i oddziaływanie zbiornika Brzeg Dolny na rzece Odrze
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 20
w języku pl 
Marcin Gorączko
Wybrane problemy funkcjonowania małych zbiorników wodnych na obszarach zurbanizowanych
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 21
w języku pl 
Halina Grobelska
Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Zbiornika Pakoskiego (Noteć Zachodnia)
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 22
w języku pl 
Michał Habel
Procesy erozyjno-akumulacyjne Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 23
w języku pl 
Mateusz Hämmerling, Paweł Zawadzki, Bogusław Przedwojski
Rozkład prędkości w dolnym stanowisku budowli piętrzącej
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 24
w języku pl 
Dariusz Kasztelan, Jan Przybyłek
Problematyka i metodyka badań wpływu zbiorników retencyjnych na stany wód podziemnych w ich otoczeniu – na przykładzie zbiornika Jeziorsko
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 25
w języku pl 
Jerzy Kowalski, Tadeusz Molski, Stanisław Serafin, Janusz Skowroński
Bezpieczeństwo małych zaporowych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Kobyla Góra
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 26
w języku pl 
Andrzej Kuligowski
Wykorzystanie zbiornika Jeziorsko do celów rybackich i wędkarskich – kształtowanie struktury ichtiofauny w latach 1988-2006
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 27
w języku pl 
Ireneusz Laks, Tomasz Kałuża
Analiza przejścia fali wezbraniowej z 1997 roku na odcinku od Jeziorska do Obornik w modelu obliczeniowym, uwzględniającym aktywną część przekroju
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 28
w języku pl 
Aleksander Lipiński, Cezary Siniecki
Uwarunkowania lokalizacyjne zapory czołowej projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna na Prośnie oraz aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 29
w języku pl 
Albert Malinger, Bogusław Przedwojski
Wykorzystanie modelu matematycznego do charakterystyki hydraulicznej Doliny Konińsko-Pyzderskiej Warty
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 30
w języku pl 
Bogusław Przedwojski, Michał Wierzbicki
Skutki działania progów stabilizujących w korycie Warty poniżej zbiornika Jeziorsko
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 31
w języku pl 
Bogusław Przedwojski, Michał Wierzbicki, Joanna Wicher-Dysarz, Natalia Walczak
Stan zagrożenia powodziowego powyżej zbiornika Jeziorsko
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 32
w języku pl 
Grzegorz Szewczyk
Roboty remontowe na zbiorniku wodnym „Poraj” w latach 2000-2006
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 33
w języku pl 
Mirosław Wiatkowski, Robert Głowski, Robert Kasperek, Seweryn Kościański
Ocena sposobu użytkowania zbiorników zaporowych małej retencji na terenie województwa opolskiego
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 34
w języku pl 
Andrzej Wita, Kamil Mańk, Małgorzata Zielińska
System informacji przestrzennej dla budowli piętrzących
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 35
w języku pl 
Józef Zgrabczyński
Identyfikacja i ocena sprawności przepławek dla ryb w regionie wodnym Warty
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 36
w języku en 
Jacek Anioła, Małgorzata Paczkowska
PORÓWNANIE WYNIKÓW OZNACZEŃ BŁONNIKA POKARMOWEGO W PREPARATACH WYSOKOBŁONNIKOWYCH WYBRANYMI METODAMI ENZYMATYCZNYMI
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 37
w języku en 
Hanna Maria Baranowska, Elżbieta Piotrowska, Ryszard Rezler, Włodzimierz Dolata
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FARSZÓW DROBNO ROZDROBNIONYCH Z UDZIAŁEM BŁONNIKÓW PSZENNEGO I OWSIANEGO
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 38
w języku pl 
Andrzej Bereszyński, Ewa Homan
WYSTĘPOWANIE BOBRA EUROPEJSKIEGO (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) W POZNANIU
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 39
w języku en 
Zbigniew Dorynek, Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak
SKUP MLEKA W DWÓCH OKRĘGOWYCH SPÓŁDZIELNIACH MLECZARSKICH WIELKOPOLSKI W LATACH 2003-2005
2007 Tom 1 Zeszyt 2, 40
w języku en 
Bożena Szymaś, Aleksandra Łangowska, Karol Giejdasz
KONDYCJA ROBOTNIC PSZCZOŁY MIODNEJ ŻYWIONYCH W WARUNKACH LABORATORYJNYCH RÓŻNYMI SYROPAMI WĘGLOWODANOWYMI

Znaleziono 31 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml