Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

KRZYSZTOF SOBIERALSKI, MARIUSZ SALWIN, IWONA SAS-GOLAK
WPŁYW SPOSOBU PRZECHOWYWANIA GRZYBNI WYBRANYCH ODMIAN PIECZARKI DWUZARODNIKOWEJ AGARICUS BISPORUS (LANGE) IMBACH NA PLONOWANIE W WARUNKACH UPRAWY TOWAROWEJ
Streszczenie. Badano wpływ metody przechowywania grzybni pieczarki na plonowanie. W doświadczeniu użyto dwóch odmian pieczarki dwuzarodnikowej: ‘Horst U3’ oraz ‘Somycel 516’. Grzybnię przechowywano na pożywce obornikowo-torfowej, ziarnie żyta lub w ciekłym azocie oraz wielokrotnie pasażowano. W wyniku badań stwierdzono, że sposób przechowywania grzybni wpływał na plonowanie pieczarki. Największy spadek plonu badanych odmian pieczarki powodowało przechowywanie grzybni na ziarnie żyta przez 16 tygodni w temperaturze 1-3°C i przez 8 tygodni w temperaturze 4-6°C oraz wielokrotne pasażowanie.
Słowa kluczowe: Agaricus bisporus, odmiana, grzybnia, metoda przechowywania, uprawa
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt1/art_8.pdf

Zapis do cytowania:

MLA SOBIERALSKI, KRZYSZTOF, et al. "EFFECT OF THE METHOD OF SPAWN STORAGE OF SELECTED STRAINS OF FIELD MUSHROOM AGARICUS BISPORUS (LANGE) IMBACH ON YIELDING IN CONDITIONS OF COMMERCIAL CULTIVATION." Nauka Przyr. Technol. 1.1 (2007): #8.
APA KRZYSZTOF SOBIERALSKI, MARIUSZ SALWIN, IWONA SAS-GOLAK (2007). EFFECT OF THE METHOD OF SPAWN STORAGE OF SELECTED STRAINS OF FIELD MUSHROOM AGARICUS BISPORUS (LANGE) IMBACH ON YIELDING IN CONDITIONS OF COMMERCIAL CULTIVATION. Nauka Przyr. Technol. 1 (1), #8
ISO 690 SOBIERALSKI, KRZYSZTOF, SALWIN, MARIUSZ, SAS-GOLAK, IWONA. EFFECT OF THE METHOD OF SPAWN STORAGE OF SELECTED STRAINS OF FIELD MUSHROOM AGARICUS BISPORUS (LANGE) IMBACH ON YIELDING IN CONDITIONS OF COMMERCIAL CULTIVATION. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.1: #8.
Adres do korespondencji:
KRZYSZTOF SOBIERALSKI
Krzysztof Sobieralski
Katedra Warzywnictwa
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań, Poland
e-mail: kwksob@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.01.1970