Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

PIOTR SZULC, ANDRZEJ KRUCZEK, HUBERT WALIGÓRA, WITOLD SKRZYPCZAK
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA SUROWCA KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU STOSOWANIA FOSFORU
Streszczenie. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2000-2003 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Swadzimiu koło Poznania. Stosowano dwa sposoby nawożenia: rzutowo – na całą powierzchnię i rzędowo – jednocześnie z siewem nasion. Skuteczność nawożenia oceniano przy wzrastającym nawożeniu – od 14,4 kg ha-1 P do 56,7 ha-1 P i stosowaniu superfosfatu i fosforanu amonu. Zastosowanie fosforanu amonu zwiększało plon energii netto kolb w porównaniu z superfosfatem. Rzędowy wysiew nawozów zwiększał plon energii netto kolb, plon energii netto ziarna, plon białka strawnego kolb oraz białka strawnego ziarna w stosunku do wysiewu rzutowego. Wykazano wpływ rodzaju nawozu i sposobu jego stosowania na energie netto kolb i ziarna. Rzędowe zastosowanie fosforanu amonu zwiększało plon energii netto kolb i plon energii netto ziarna, w stosunku do aplikacji rzutowej.
Słowa kluczowe: kukurydza, wysiew rzędowy, wysiew rzutowy, rodzaj nawozu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt1/art_2.pdf

Zapis do cytowania:

MLA SZULC, PIOTR, et al. "WARTOŚĆ ENERGETYCZNA SUROWCA KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU STOSOWANIA FOSFORU." Nauka Przyr. Technol. 1.1 (2007): #2.
APA PIOTR SZULC, ANDRZEJ KRUCZEK, HUBERT WALIGÓRA, WITOLD SKRZYPCZAK (2007). WARTOŚĆ ENERGETYCZNA SUROWCA KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU STOSOWANIA FOSFORU. Nauka Przyr. Technol. 1 (1), #2
ISO 690 SZULC, PIOTR, et al. WARTOŚĆ ENERGETYCZNA SUROWCA KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU STOSOWANIA FOSFORU. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.1: #2.
Adres do korespondencji:
PIOTR SZULC
Piotr Szulc
Katedra Uprawy Roli i Roślin<
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań, Poland

e-mail: pszulc@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.02.2007