Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

PIOTR ZYDLIK
SADOWNICTWO NA UKRAINIE I W POLSCE – WYBRANE ASPEKTY
Streszczenie. W pracy przedstawiono wybrane aspekty produkcji sadowniczej w Polsce i na Ukrainie. Przeanalizowano powierzchnię upraw, zbiory owoców, wydajność z jednostki powierzchni, spożycie owoców oraz wielkość importu i eksportu owoców w obu krajach. Na Ukrainie występują większe niż w Polsce powierzchnie sadów jabłoniowych, gruszowych oraz śliwkowych. Pomimo dużego areału nasadzeń, plony jabłek w tym kraju są o ponad połowę mniejsze od plonów tego gatunku w Polsce. Powodem jest niska wydajność z jednostki powierzchni w ukraińskich sadach jabłoniowych. Stwierdzono wyraźną różnicę w ilości spożywanych owoców. Statystyczny mieszkaniec Ukrainy spożywa rocznie mniej jabłek, brzoskwiń, nektaryn oraz truskawek w porównaniu z konsumentem polskim. Poza nielicznymi wyjątkami, wielkość polskiego importu i eksportu produkcji sadowniczej przewyższa ukraiński eksport i import.
Słowa kluczowe: produkcja owoców, Polska, Ukraina, zbiory owoców, powierzchnia sadów, wydajność, eksport, import
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt1/art_9.pdf

Zapis do cytowania:

MLA ZYDLIK, PIOTR. "SADOWNICTWO NA UKRAINIE I W POLSCE – WYBRANE ASPEKTY." Nauka Przyr. Technol. 1.1 (2007): #9.
APA PIOTR ZYDLIK (2007). SADOWNICTWO NA UKRAINIE I W POLSCE – WYBRANE ASPEKTY. Nauka Przyr. Technol. 1 (1), #9
ISO 690 ZYDLIK, PIOTR. SADOWNICTWO NA UKRAINIE I W POLSCE – WYBRANE ASPEKTY. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.1: #9.
Adres do korespondencji:
PIOTR ZYDLIK
Piotr Zydlik
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-549 Poznań, Poland
e-mail: piotriw@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.01.1970