Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zbigniew Dorynek, Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak
SKUP MLEKA W DWÓCH OKRĘGOWYCH SPÓŁDZIELNIACH MLECZARSKICH WIELKOPOLSKI W LATACH 2003-2005
Streszczenie. Celem pracy była analiza skupu mleka w latach 2003-2005 z uwzględnieniem wybranych czynników w dwóch Okręgowych Spółdzielniach Mleczarskich zlokalizowanych w Wielkopolsce. W analizowanym okresie w OSM A i B zaobserwowano bardziej intensywną restrukturyzację bazy surowcowej w porównaniu ze zmianami zachodzącymi w kraju. W latach 2003-2005 zmniejszała się liczba dostawców do OSM A i B, natomiast sukcesywnie wzrastała wielkość skupu mleka. W kolejnych latach malała liczba sprzedających najmniej mleka w ciągu roku, a rósł udział dostawców większych. W skupie sukcesywnie wzrastał procent pozyskanego surowca w klasie najwyższej – ekstra. Najkorzystniejszą wartością współczynnika sezonowości skupu mleka charakteryzowała się OSM A. Ceny skupu mleka w OSM A i B były wyższe od krajowych, co najprawdopodobniej było uwarunkowane wysokim udziałem zakupionego mleka w klasie ekstra, a także dobrą sytuacją finansową obu spółdzielni.
Słowa kluczowe: skup mleka, mleczarnie
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dorynek, Zbigniew, et al. "MILK PURCHASE IN TWO DISTRICT DAIRY COOPERATIVES IN THE WIELKOPOLSKA REGION IN 2003-2005." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #39.
APA Zbigniew Dorynek, Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak (2007). MILK PURCHASE IN TWO DISTRICT DAIRY COOPERATIVES IN THE WIELKOPOLSKA REGION IN 2003-2005. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #39
ISO 690 DORYNEK, Zbigniew, PYTLEWSKI, Jarosław, ANTKOWIAK, Ireneusz. MILK PURCHASE IN TWO DISTRICT DAIRY COOPERATIVES IN THE WIELKOPOLSKA REGION IN 2003-2005. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #39.
Adres do korespondencji:
Zbigniew Dorynek
Zbigniew Dorynek
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Wojska Polskiego 71 A
60-625 Poznań, Poland

e-mail: dorynekz@jay.au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.05.2007