Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

PIOTR SZULC, MAGDALENA RYBUS-ZAJĄC, HUBERT WALIGÓRA, Witold Skrzypczak
WPŁYW FUSARIUM CULMORUM NA ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU I SPOSOBU NAWOŻENIA
Streszczenie. Wazonowe doświadczenie przeprowadzono w latach 2004-2005 w Katedrze Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu. Badano w nim cztery dawki azotu (0,6, 1,2, 1,8 i 2,4 g•wazon-1), dwa sposoby aplikacji nawozu (rzutowy na powierzchnię gleby i zlokalizowany – punktowy pod korzeń) oraz dwa rodzaje nasion (nieinokulowane i inokulowane F. culmorum). Określano wpływ nawożenia azotem, sposobu jego stosowania oraz inokulacji grzybem F. culmorum na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w fazie 3-4 oraz 4-5 liści. Korzystniejszą metodą aplikacji okazał się sposób punktowy. Inokulacja nasion grzybem była przyczyną zmniejszenia średnicy, długości i powierzchni korzeni roślin w obu fazach rozwojowych. Lepsze odżywienie kukurydzy azotem w nawożeniu punktowym roślin inokulowanych wpłynęło na zmniejszenie długości korzeni oraz ich powierzchni.
Słowa kluczowe: kukurydza, azot, nawożenie startowe i rzutowe, inokulacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt1/art_1.pdf

Zapis do cytowania:

MLA SZULC, PIOTR, et al. "WPŁYW FUSARIUM CULMORUM NA ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU I SPOSOBU NAWOŻENIA." Nauka Przyr. Technol. 1.1 (2007): #1.
APA PIOTR SZULC, MAGDALENA RYBUS-ZAJĄC, HUBERT WALIGÓRA, Witold Skrzypczak (2007). WPŁYW FUSARIUM CULMORUM NA ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU I SPOSOBU NAWOŻENIA. Nauka Przyr. Technol. 1 (1), #1
ISO 690 SZULC, PIOTR, et al. WPŁYW FUSARIUM CULMORUM NA ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU I SPOSOBU NAWOŻENIA. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.1: #1.
Adres do korespondencji:
PIOTR SZULC
Piotr Szulc, Katedra Uprawy Roli i Roślin
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań, Poland
e-mail: pszulc@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.02.2007