Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Streszczenie.
Słowa kluczowe:

Zapis do cytowania:

MLA , . "." Nauka Przyr. Technol. . (): #.
APA (). . Nauka Przyr. Technol. (), #
ISO 690 , . . Nauka Przyr. Technol., , .: #.
Adres do korespondencji:


e-mail:
Zaakceptowano do druku: 1.01.1970