Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2019 Tom 13 Zeszyt 2

Spis treści:

2019 Tom 13 Zeszyt 2, 57-64, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00272
w języku pl 
Małgorzata Graczyk, Bronisław Ceranka
Katalog planów wybranych układów doświadczalnych

Znaleziono 1 rekord
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml