Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2019 Tom 13 Zeszyt 1

Spis treści:

2019 Tom 13 Zeszyt 1, 5-13, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00255
w języku pl 
Marcin Kolasiński, Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Porównanie wzrostu kilku odmian sosny górskiej (Pinus mugo Turra) szczepionych na różnych podkładkach w dwóch terminach
2019 Tom 13 Zeszyt 1, 15-21, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00246
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska
Wpływ genotypu genu kodującego brązowe umaszczenie (TYRP-1) na barwę wełny i skóry u owiec
2019 Tom 13 Zeszyt 1, 23-32, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00262
w języku pl 
Robert Korzeniewicz, Przemysław Pikliński, Gniewko Niedbała, Mariusz Adamski, Magdalena Piekutowska, Katarzyna Kaźmierczak
Smukłość modrzewia (Larix decidua Mill. ) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi
2019 Tom 13 Zeszyt 1, 33-42, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00256
w języku pl 
Karolina Kowalczyk, Hieronim Frąckowiak
SCHEMAT TĘTNIC TWARZY U SUIFORMES

Znaleziono 4 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml