Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, będące kontynuacją „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu”. Jego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Publikacje zebrane są w Działach:

 • Rolnictwo i Bioinżynieria
 • Leśnictwo
 • Medycyna Weterynaryjna i Nauki o Zwierzętach
 • Technologia Drewna
 • Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu
 • Nauki o Żywności i Żywieniu
 • Inżynieria Środowiska i Gospodarka Przestrzenna

Wydawcą czasopisma „Nauka Przyroda Technologie” jest:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45
60-693 Poznań 56
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl
http://www.wydawnictwo.up-poznan.net

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową: http://www.npt.up-poznan.net. Wszystkie artykuły są udostępniane na zasadach  licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne).

Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

Obecnie są publikowane cztery zeszyty rocznie.

Czasopismo „Nauka Przyroda Technologie” jest referowane przez bazy: Agro, Arianta, CABI, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus.

INFORMACJA

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Nauka Przyroda Technologie” przysługuje 9 punktów.

Czasopismo w 2011, 2013, 2014 i 2016 roku zostało dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Promocja i popularyzacja nauki – grant 1074/P-DUN/2011
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  678/P-DUN/2013
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  658/P-DUN/2014
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  714/P-DUN/2016

Wydawanie czasopisma "Nauka Przyroda Technologie" zostało zawieszone.