Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

KOMITET REDAKCYJNY

Przewodniczący

Redaktorzy tematyczni działów

Rada naukowa

Rolnictwo
 • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
 • dr Pavel Cermak – Crop Research University, Praha, Czech Republic
 • prof. dr Evan Rroco – University of Agriculture Tirana, Albania
 • dr inż. Stanisław Grześ - sekretarz
Leśnictwo
 • prof. dr Ljiljana Keca - University of Belgrade, Serbia
 • dr inż. Piotr Gołojuch - sekretarz
Zootechnika
 • prof. dr hab. Anna Litwińczuk - Uniwesytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
 • dr Maria Markiewicz-Kęszycka - University College Dublin, Ireland
 • prof. dr hab. Roman Niżnikowski - SGGW Warszawa, Polska
 • dr inż. Grażyna Czyżak-Runowska - sekretarz
Technologia Drewna
 • dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz – SGGW Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. Jozef Kúdela - UT Zwoleń, Slovakia
 • prof. dr ing. habil. dr. h.c. Peter Niemz - ETH Zürich, Switzerland
 • prof. dr Andreas Rapp - Leibniz Universität Hannover, Germany
 • dr Mats Westin - SP Technical Research Institute of Sweden, Boras, Sweden
Ogrodnictwo
 • prof. dr Barbara Berova - Agricultural University Plovdiv, Bulgaria
 • prof. dr Nina Bisko - National Academy of Sciences, Kiev, Ukraine
 • prof. dr hab. Małgorzata Klimko – Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 • prof. dr Andrzej Mazur - INRA, Clermont Ferrand, France
 • prof. dr hab. Barbara Politycka - Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 • dr inż. Tomasz Kleiber - sekretarz
Nauki o Żywności i Żywieniu
 • dr Sandeep D. Bhale - Mead Johnson Nutritionals, Evansville , USA
 • prof. dr hab. Jerzy Borowski - UWM Olsztyn, Polska
 • prof. dr hab. Roman Przybylski - University of Lethbridge, Winnipeg, Canada
 • dr Agnieszka Bilska - sekretarz
Melioracje I Inżynieria Środowiska
 • dr Francis Hugh Dawson - Centre for Ecology and Hydrology (CEH), United Kingdom
 • prof. dr Jacques Haury - Ecologie et Santé des Ecosystems, Rennes, France
 • dr hab. Jolanta Kanclerz - sekretarz

Redaktor prowadzący

mgr Maria Wiśniewska

WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu
ul. Witosa 45
60-693 Poznań 56
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl
http://www.wydawnictwo.up-poznan.net