Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak
Polymorphism of the prion protein PrP gene in żelazna sheep breed flock from experimental farm in Żelazna
Summary.

The study was conducted in Experimental Farm in Żelazna on 289 ewes of the foundation stock, 21 stud rams, 63 flock replacement ewes and 24 rams intended for further breeding of the Żelazna sheep. All animals were subjected to the identification of the prion protein PrP gene. The lower genetic diversity of alleles and genotypes of scrapie in stud rams (three genotypes and two alleles) and in rams for further breeding (five genotypes and three alleles) than in ewes of the foundation stock (eight genotypes and five alleles) and in flock replacement ewes (five genotypes and three alleles) was found. In case of flock replacement ewes, rams for further breeding and stud rams an increasing in the frequency of genotypes and alleles containing the ARR allele was observed as opposed to decreasing in the frequency of alleles: ARQ, AHQ and ARH. In foundation stock ewes during the first two years of research the not scrapie resistant allele VRQ was observed. In the third year of the study it was completely eliminated from the flock. The obtained results, especially for flock replacement ewes and rams for further breeding, indicate the legitimacy to conduct breeding work towards increasing the genotypes resistant scrapie. That indicates the validity of the development of breeding program for the Żelazna sheep breed.

Key words: sheep, PrP, distribution of alleles and genotypes
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_26.pdf

For citation:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #26.
APA Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak (2014). Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #26
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #26.
Corresponding address:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Accepted for print: 16.04.2014