Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak, Krzysztof Głowacz
Polymorphism of the prion protein PrP gene in ewes and rams of polish heath sheep breed flock from experimental farm in Żelazna
Summary.

The study was conducted in Experimental Farm in Żelazna on 356 ewes and 375 rams of Polish heath sheep born in 2009-2011. All animals were subjected to the identification of the prion protein PrP gene. The higher genetic diversity of alleles and genotypes of scrapie in rams (seven genotypes and four alleles) than in ewes (six genotypes and three alleles) was found. Poly­morphism of the prion protein PrP gene decreased during breeding work (reduction in the number of genotypes statistically high significant in the ewes – to one genotype and one allele and not significant in the rams – to three genotypes and three alleles in the last year of the study). The year of study has a high significant effect on the frequency of alleles and genotypes in ewes chosen for breeding in 2011. In case of rams the year of study was not significant. Frequency of ARR/ARR genotype and ARR allele increased in both sexes. The unwanted VRQ allele was not found. The obtained results for ewes and rams indicate the legitimacy to conduct breeding work towards increasing the genotypes resistant to scrapie. That indicates the validity of the development of breeding program for Polish heath sheep breed.

Key words: sheep, PrP, distribution of alleles and genotypes
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_25.pdf

For citation:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu białka prionowego PrP u maciorek i tryczków wrzosówki polskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #25.
APA Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak, Krzysztof Głowacz (2014). Polimorfizm genu białka prionowego PrP u maciorek i tryczków wrzosówki polskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #25
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu białka prionowego PrP u maciorek i tryczków wrzosówki polskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #25.
Corresponding address:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Accepted for print: 16.04.2014