Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Agnieszka Jasińska, Barbara Frąszczak, Tomasz Spiżewski, Iwona Sas-Golak Katedra Warzywnictwa
Comparison of yield and dry matter content of carpophores of common mushroom (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) strains belonging to types U1, intermediate and U3
Summary.

The aim of the performed investigations was the comparison of yield and dry matter content of carpophores from selected strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach belonging to three types. Differences within the yielding of different strains of several types, as well as following flushes of yielding were found. In type U1 the highest yield was obtained by ‘Le Lion X1’ (175 g·kg-1 f.m. of substrate), in intermediate type - ‘Italspawn 56’ and ‘Sylvan 130’ (both 161 g·kg-1 f.m. of substrate) and in type U3 - ‘Italspawn F62’ and ‘Polmycel 23’ (194 and 192 g·kg-1 f.m. of substrate). It was found that the dry matter content depended both on the strain and the flush. The highest dry matter content was determined within the third flush. The highest content of dry matter in carpophores was determined in the following strains of mushrooms: type U1 - ‘Italspawn F50’ (8.5%), intermediate type - ‘Hauser A1.5’ (9.2%) and type U3 - ‘Italspawn F62’ (8.3%).

Key words: Agaricus bisporus, yield, dry matter
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_23.pdf

For citation:

MLA Sobieralski, Krzysztof, et al. "Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #23.
APA Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Agnieszka Jasińska, Barbara Frąszczak, Tomasz Spiżewski, Iwona Sas-Golak Katedra Warzywnictwa (2014). Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #23
ISO 690 SOBIERALSKI, Krzysztof, et al. Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #23.
Corresponding address:
Krzysztof Sobieralski
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: sobieralski@up.poznan.pl
Accepted for print: 1.04.2014