Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Barbara Frąszczak, Agnieszka Jasińska, Tomasz Spiżewski
Comparison of yielding of button mushrooms carpophores of strains cultivated in Poland and dry matter content in them
Summary.

The aim of the studies was to compare yielding of Agaricus bisporus carpophores of strains, which were cultivated in Poland in previous years and nowadays, as well as dry matter content in them. The following old strains were investigated: ‘Hauser A6’, ‘Hauser A6.5’, ‘Somycel 11’, ‘Hauser A3.2’, ‘Somycel 53’, ‘Somycel 209’, ‘Somycel 91’ and ‘Hauser A8.8’. From among new strains ‘Amycel 29’, ‘SP-251’, ‘SP-252’, ‘Amycel 2200’, ‘SP-312’, ‘Italspawn F59’, ‘Polmycel 29’ and ‘Polmycel 31’ were tested. It was recorded that the yield of old strains varied from 17.3 to 23.7 kg·m-2. The biggest yield was given by ’Hauser A8.8’ strain. New strains gave the yield from 16.9 to 23.6 kg·m-2. The biggest yield of carpophores was obtained from ‘Amycel 2200’, ‘SP-251’, as well as ‘Polmycel 29’ strains. Dry matter content of old strains varied from8 to 9.6%. Three strains, i.e. ‘Hauser A6’, ‘Somycel 11’ and ‘Somycel 53’ were characterised by dry matter content of above 9%. Dry matter content of new A. bisporus strains was lower than of earlier cultivated strains and varied from 7.1 to 8.4%.

Key words: button mushroom, strain, yield, flush, dry matter
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_18.pdf

For citation:

MLA Sobieralski, Krzysztof, et al. "Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #18.
APA Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Barbara Frąszczak, Agnieszka Jasińska, Tomasz Spiżewski (2014). Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #18
ISO 690 SOBIERALSKI, Krzysztof, et al. Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #18.
Corresponding address:
Krzysztof Sobieralski
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: sobieralski@up.poznan.pl
Accepted for print: 24.02.2014