Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak
Meat quality from blackhead sheep lambs gained under extensive grazing in mountain areas
Summary.

 

Badania wykonano na 20 jagniętach rasy czarnogłówka, utrzymywanych po odsadzeniu w warunkach wypasu pastwiskowego na terenach górskich, żywionych do woli i ubijanych przy masie ciała 35 kg. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono prawidłowe pH0 i pH24 mięsa oraz wartości cech fizycznych i chemicznych mięśnia najdłuższego grzbietu (M. longissimus dorsi) pozyskiwanych od jagniąt utrzymywanych na pastwisku. Ponadto stwierdzono korzystny z punktu widzenia potrzeb pokarmowych człowieka profil kwasów tłuszczowych, w szczególności wysoki poziom kwasu C18:0, CLA, niski stosunek n6/n3 oraz relatywnie korzystny indeks aterogenny (AI). W mięsie pozyskanym od tryczków oraz od jagniąt z urodzeń bliźniaczych stwierdzono istotnie wyższy poziom kwasu C18:0 niż w mięsie pozyskanym od maciorek i jedynaków. U maciorek stwierdzono istotnie wyższy poziom długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCFA) oraz mniejszą wartość indeksu aterogennego (AI) niż u tryczków. Uzyskane wyniki upoważniają do zalecenia – w przypadku rasy czarnogłówka utrzymywanej na terenach górskich w systemie wypasu ekstensywnego – chowu maciorek z predyspozycjami do rodzenia bliźniąt oraz wykorzystywania ich potomstwa, a w szczególności tryczków, na ubój. Takie postępowanie powinno prowadzić do pozyskiwania jagnięciny o wysokiej jakości, o korzystnym składzie chemicznym, o bardzo dobrych wartościach cech fizycznych oraz o pożądanym profilu kwasów tłuszczowych.

 

Key words: owce czarnogłówki, wypas ekstensywny, jakość mięsa
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_6.pdf

For citation:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Jakość mięsa jagniąt czarnogłówki utrzymywanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #6.
APA Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak (2014). Jakość mięsa jagniąt czarnogłówki utrzymywanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #6
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Jakość mięsa jagniąt czarnogłówki utrzymywanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #6.
Corresponding address:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_nizni¬kowski@sggw.pl
Accepted for print: 5.12.2013